Hvis vi skal kunne utvikle en mer klimavennlig og enda mer attraktiv by, må vi ikke være redde for å fortsette å bygge byen ut i fjorden. Da bør vi ha så høye ambisjoner som Fortunen arkitekter illustrerer her, sier Steinar Kristoffersen.

OBS! Artikkelen er mer enn ett år gammel

Nyheter

Dokken: Enorme muligheter

– Jeg håper at ambisjonene for Dokken skal stå i stil med de enorme fordelene som sentrum gir for hele regionen. Det sier daglig leder Steinar Kristoffersen i Bergen Sentrum AS når han bli spurt om hvilke håp han har for transformasjonen av Dokken.

I år skal Bergen kommune ta de viktigste beslutningene for hvordan det gigantiske sentrumsområdet som blir frigjort på Dokken skal utvikles, når containerhavnen skal flyttes til Ågotnes. Flyttingen skal skje gradvis i løpet av det nærmeste tiåret. Kommunen har allerede mottatt mange høringsuttalelser med ønsker for utviklingen, blant annet fra Bergen Sentrum AS.

– Det finnes ikke et eneste område på hele Vestlandet som er i nærheten av å ha et så enormt potensiale som Dokken har for å kunne bli et attraktivt, menneskevennlig og arbeidsplass-skapende sted. Ingen andre steder er både solvendt og så nære både fjord og fjell, og et allerede fantastisk bysentrum som Dokken er. Dette gir helt unike muligheter for hele regionen som jeg håper at kommunen vil benytte til fulle, sier Kristoffersen og fortsetter:

– Jo flere boliger, arbeidsplasser, fellesområder, parker og alle andre tilbud man kan få plass til på Dokken, jo flere mennesker kan få tilbud om å kunne velge seg en transport-uavhengig hverdag. Jo større blir fordelene for hele regionen, ikke minst for klima og miljø. Dette kan også bidra sterkere enn noe annet til at vi kan få et enda mer variert tilbud i det historiske sentrum, og til at den historiske sentrumskjernen kan leve og blomstre.

Disse var blant de viktigste grunnene til at Bergen Sentrum AS for snart 20 år siden ble den mest aktive pådriveren for å få Dokken transformert fra containerhavn til en integrert del av Bergen sentrum, med boliger, arbeidsplasser og andre tilbud. Kristoffersen poengterer at disse grunnene i mellomtiden er blitt enda mer relevante, og at vi også vil ha store fordeler av å fortsette å bygge byen videre ved å fylle videre ut i sjø, slik vi har gjort i 950 år.

Dokken: Enorme muligheter
Bygg boliger på havnen. Oppslag i BT 26. august 2003.

Ønsker flere familieboliger

Noe av det viktigste som skal til for å få en attraktiv region, er at de sentrale delene av byen er attraktive steder både å bo, utdanne seg og jobbe i. I tillegg må det være enkelt å besøke sentrum med alle slags transportmidler, også med bil.

– For at byen skal bli så variert og attraktiv som mulig er det spesielt viktig at sentrum kan få et større og bredere boligtilbud for familier. Med Dokken har kommunen i så måte en sjelden mulighet. Fordi kommunen selv eier store deler av området, har kommunen større kontroll på utviklingen enn vanlig for slike prosjekter. Om kommunen vil bruke mulighetene til beste for byens barnefamilier er et politisk spørsmål, men kommunen har i hvert fall en mulighet som vi håper at den vil benytte, sier Kristoffersen.

Utvikling på Dokken vil også frigjøre store arealer andre steder. Ikke minst på familievennlige Nordnes når ca. 1.200 arbeidsplasser skal flyttes til Dokken.

Store familier har ofte større transportbehov enn andre. Også derfor vil det være spesielt gunstig å legge til rette for at det kan etableres mange flere familieboliger i sentrum der mange i større grad klarer seg uten transport enn utenfor sentrum. Med Dokken kan flere familier og andre få gangavstand mellom bolig, jobb og andre behov i hverdagen.

Sentrum bidrar til hele regionen

– Til slutt vil jeg fremheve at et attraktivt og genuint historisk sentrum er avgjørende for hele regionen. Uten et slikt sentrum hverken kunne, eller ville de fleste av oss bo her vest. Derfor er det også viktig at hele regionen støtter opp om Bergen sentrum, og nå også om utviklingen på Dokken. Vi håper og tror at Dokken skal gjøre det mulig for mange flere å kunne bo, utdanne seg, jobbe og leve i sentrale deler av byen, og vi gleder oss til at Dokken skal bli en integrert del av sentrum. Da kan også sentrum bidra mer til at hele regionen kan bli enda mer attraktiv å bo og leve i, avslutter Kristoffersen.