Medlemsfordeler

Medlemsfordeler i Bergen Sentrum

Bergen sentrums unike fortrinn er et stort antall utvalgsforretninger, høy servicegrad og den unike byopplevelsen. Nærhet til genuine bykvaliteter er viktig for innbyggernes livskvalitet og det generelle næringslivet i regionen. Samtidig er et økt kundegrunnlag i bykjernen spesielt viktig for gårdeiere og næringsdrivende i sentrum. Sentrum er navet i alt som har med bærekraftig byutvikling å gjøre, og regionens største magnet for reiselivsnæringen. Bergen sentrum er regionens fremste identitetsbærer og inneholder mange av de viktigste ingrediensene i vår felles kulturarv. Hvordan vi forvalter vår over 1000 år gamle bykjerne er et felles anliggende av høyeste viktighet. Bergen Sentrum AS ønsker å bidra til et strst mulig samarbeid for å nå felles mål om et attraktivt og levende Bergen sentrum. Les mer.

Bergen Sentrum AS jobber dedikert med å fremme bykjernen, regionens viktigste møteplass.

Det overordnede mål for selskapet er arbeidsoppgaver som bidrar til en positiv utvikling av byens sentrum primært, fordi dette gir positive ringvirkninger for hele byen og regionen på sikt. Som medlem har din bedrift mange lønnsomme medlemsfordeler:

Få større påvirkning på sentrumsutvikling

Bergen Sentrum AS jobber på vegne av medlemmene med å sette dagsorden i næringspolitiske spørsmål, og benytter medlemsundersøkelser aktivt for å fremme medlemmenes interesser. Som medlem støtter du dette arbeidet, du blir spurt gjennom våre medlemsundersøkelser og får en stemme inn i viktige sentrumssaker. I tillegg arrangerer medlemsorganisasjonen faglige kurs og sosiale begivenheter. Som medlem blir du og dine ansatte invitert. Hver gang.

Få rabatt på fellesannonsering byNATT, byLØRDAG og byDAGER

Som medlem får din bedrift inntil 25% medlemsrabatt på annonsering i tilknytning til felleskampanjene byLØRDAG, byNATT og byDAGER. Bergensavisen er vår hovedsamarbeidspartner. Se markedskalender

Få rabatt på fellesannonsering magasinet byLIV

byLIV er et nytt, høykvalitets shopping- og trendmagasin med fokus på Bergen bys urbane kvaliteter, særlig innen mote, interiør, mat, velvære, kultur og uteliv. I byLIV får leseren møte det store og spennende mangfoldet innen shopping, velvære, serveringssteder, kultur- og opplevelsestilbud i byen mellom de syv fjell, lekkert presentert gjennom redaksjonelle spalter og butikkprofiler av høy kvalitet. Magasinet utgis av sentrumsbedriftene selv gjennom samarbeidsorganisasjonen Bergen Sentrum AS, i samarbeid med Senter Media. Gjennom fire årlige utgivelser vil byLIV gjøre leserne bedre kjent med de urbane kvalitetene i bykjernen og bidra til at Norges vakreste by blir tatt enda mer i bruk på helårsbasis.

Les mer om Magasinet byLIV Bergen

Få nye kunder med kundeklubben byVENN

Kundeklubben byVENN har som hovedformål å knytte forbrukerne tettere til sentrum via mobiltelefonen som kanal. Kommunikasjonen skal holdes relevant og godt segmentert. Kjernen i kundeklubben er faste medlemsfordeler eller kupongtilbud eksklusivt fra medlemsbedriftene, som vi kommuniserer målrettet via mobiltelefon. Les mer om kundeklubben byVENN

Få nye kunder med byVIDEO på Facebook og Instagram

Medlemsbedrifter får tilgang på videoprofilering på Facebook og Instagram. SKOG i samarbeid med Bergen Sentrum AS har laget et unikt videoprodukt som vil gi høy effekt på sosiale medier. Videoene blir krysspublisert hos medlemsbedriften, Utetrend og Bergen Sentrum sine Facebooksider og Instagramprofiler. Gjennom en byVIDEO når du ut med ditt budskap, til bergenserne.

Få nye kunder med byGAVEKORT

byGAVEKORT selges og markedsføres av Bergen Sentrum AS på vegne av medlemsbedriftene. Det kan benyttes hos medlemmene over hele sentrum både i sentre og på gateplan, og selges i dag på følgende steder:

  • Galleriet
  • Xhibition
  • Kløverhuset
  • Sundt
  • Expert Gågaten
  • Nye Berstadkiosken

Som medlem i Bergen Sentrum er din bedrift berettiget til å få ta del i gavekortomsetningen. Hvert år selges byGAVEKORT for et betydelig antall millioner kroner, som kun kan benyttes hos medlemsbedriftene. Dette gir medlemsbedriftene en stabil strøm av nye kunder, som i tillegg legger fra seg i gjennomsnitt 142% av gavekortets pålydene i mersalg. Les mer om byGAVEKORT

Få viktig sentrumsinfo

Bergen Sentrum AS innhenter og formidler relevant og nyttig sentrumsinformasjon til medlemmene. Slik blir du best mulig informert i saker som er viktige for deg og din bedrift, og kan ta de rette beslutninger. Enten det gjelder åpningstider, bemanning, rammevilkår, publikumsaktiviteter eller andre relevante saker. Registrer din bedrift

Få egen medlemsprofil

Alle medlemmer får digital medlemsoppføring. Her presenteres bedriften bransjevis med lenke til bedriftens egen nettside/nettbutikk, infotekst, logo, bilde, kart, åpningstider og kontaktinfo. Medlemsprofilen publiseres på bergensentrum.no sammen med de andre medlemsbedriftene, noe som gir ekstra mye organisk trafikk. Medlemsprofilen er også synlig på fb/bergensentrum. I tillegg trykkes forenklet utgave i fellesutgivelser (kundeavisene) og i brukerstedsbrosjyren for byGAVEKORT.

Få gratis prøvemedlemsskap

Er du i tvil kan Bergen Sentrum AS tilby gratis prøvemedlemskap i et halvt år, helt uten forpliktelser. No cure – no pay!

Vi vil gjerne at du kontakt hvis du har spørsmål:

Steinar Kristoffersen (til venstre) og Thomas Ottesen (til høyre) i Bergen Sentrum AS
Daglig leder
Steinar Kristoffersen
Tlf. 90 01 10 20
steinar@bergensentrum.no
Markedssjef
Thomas Ottesen
Tlf. 90 98 14 14
thomas@bergensentrum.no