Medlemsfordeler

Medlemsfordeler

Bergen Sentrum AS er et non-profit aksjeselskap med eiere og medlemsbedrifter fra næringsliv (handel, service, servering, opplevelser, overnatting), gårdeiere og kommunen. Selskapets hovedformål er å styrke rammevilkårene for næringsdrift i sentrum. Selskapet er byens felles redskap for å øke sentrums attraksjonskraft, og for å markedsføre det samlede tilbudet i Bergen sentrum.

Ved å forene kreftene styrker vi sentrums attraksjonskraft og konkurransekraft. Din bedrift deltar i samarbeidet gjennom å bli medlem.

Som medlemsbedrift får du:

Økt påvirkningskraft

Rammevilkårene for næringsdrift i sentrum er i stor grad definert av politiske beslutninger. Bergen Sentrum AS fremmer sentrums felles interesser med en sterk og representativ stemme. Som medlem blir du rådført gjennom spørreundersøkelser og medlemsmøter, og du blir en del av sentrums kollektive kraft. Å forene kreftene betyr at vi kan øke konkurransekraften, styrke sentrums omdømme og få større gjennomslagskraft i politiske prosesser. Bergen Sentrum AS er også leverandør av analyser og målinger som gir større politisk beslutningsgrunnlag og mer faktabasert sentrumsutvikling.

Økt lønnsomhet og bedre konkurranseevne

Bergen Sentrum AS bidrar til å øke medlemsbedriftenes lønnsomhet og styrker deres konkurranseevne gjennom å markedsføre sentrum som et helhetlig tilbud av handel, service, kultur og servering. Gjennom målrettet markedsføring er Bergen Sentrum AS sentrumsvirksomhetenes viktigste felles verktøy i sentrums kamp om kundene. Vi organiserer på vegne av medlemsbedriftene effektiv, målrettet og rimelig markedsføring i de fleste kanaler.

Vi har egne SoMe-kanaler med stor rekkevidde og høyt engasjement. Vi har vår egen kundedatabase (byVENN) med rundt 70.000 medlemmer som vi kan kommunisere effektivt med. Vi gir også ut det høyprofilerte byLIV-magasinet.

Vi organiserer felleskampanjer som byNATT, byLØRDAG, Bergensdagene mv., hvor medlemmene kan annonsere rimelig og målrettet i en helhetlig kontekst som gir stor synergieffekt.

Medlemsbedrifter blir holdt løpende orientert om kommende fellesaktiviteter, slik at man enklere kan planlegge både bemanning, åpningstider og markedsføring.

Få nye kunder og ekstra omsetning

byGAVEKORT er en felles gavekortordning som Bergen Sentrum AS markedsfører og drifter på vegne av våre medlemmer. Det er en meget populær gave, ikke minst blant bedrifter både i offentlig og privat sektor. For å kunne ta imot omsetning på byGAVEKORT må din bedrift være medlem. byGAVEKORT gir en hyggelig ekstraomsetning, mersalg og tilgang på nye kunder. Du får også ekstra synlighet som brukersted knyttet til markedsføringen av byGAVEKORT.

Som del av markedsføringen av sentrum arrangerer vi også Pepperkakebyen. Gjennom det heleide datterselskapet Bergen Julemarked AS arrangerer vi også julemarkedet på Festplassen.

Ubegrenset tilgang på bergensentrum.no

Alle medlemmer får innlogging på bergensentrum.no Nettsiden er en felles portal for sentrum, med høy trafikk. Her kan du legge ut egne tilbud og kampanjer, og redigere bedriftsprofilen slik at du får økt trafikk både i butikken og på egne nettsider. Du kan også få publisert egne nyhetssaker på fellessidene.