Satser for medlemskap i Bergen Sentrum

Alle medlemmer betaler et årlig markedsbidrag. Medlemskapet gjelder per bedrift, og inkluderer alle ansatte i bedriften. Markedsbidraget er fradragsberettiget som markedsføringsutgift.

Bransje Markedsbidrag/år
Handelsbedrifter 0,6 promille av netto årsomsetning
Servering/overnatting 0,6 promille av netto årsomsetning, 50% rabatt
Kultur/media 0,6 promille av netto årsomsetning, 75% rabatt
Andre bransjer 1* Kr 10.950,-
Andre bransjer 2** Kr 5.475,-
Kollektive avtaler 0,6 promille av netto årsomsetning, 50% rabatt

  *Andre bransjer 1: bank, finans, forsikring mv.
**Andre bransjer 2: annen kontorvirksomhet, tannlege, advokat, lege mv.

Satser for byGAVEKORT

Månedlig pris
Markedsføringsstøtte byGAVEKORT  Kr 350 + mva (fradragsberettiget som markedsføringsutgift)
Per kjøpstransaksjon
Kjøpstransaksjonsgebyr  Kr 3,68 (uansett kjøpets størrelse)

Markedsføringsstøtte byGAVEKORT er et fradragsberettiget tilskudd fra brukerstedene til Bergen Sentrum AS som i sin helhet går til markedsføring av byGAVEKORT og dets brukersteder. Å bli brukersted for byGAVEKORT forutsetter gyldig medlemskap i Bergen Sentrum.

Øvrige vilkår

Alle priser er gjenstand for årlig justering ihht konsumprisindeks uten ytterligere varsel. Medlemskap gjelder for et kalenderår av gangen. Medlemskap fornyes automatisk for ytterligere ett kalenderår dersom medlemmet ikke har sendt oss en skriftlig utmelding senest tre måneder før kalenderårets utgang. Medlemsbedriften er selv pliktig for at korrekt omsetningsgrunnlag er lagt til grunn for beregning av markedsbidrag. Bergen Sentrum AS forbeholdes retten til å korrigere markedsbidrag uten varsel dersom bedriftens reelle omsetning ikke samsvarer med valgt kategori i innmeldingsskjema.