Reis kollektivt

Reis kollektivt

Bergen sentrum er regionens største knutepunkt for kollektivtransport, med god dekning fra omkringliggende bydeler og omegnskommuner. Med offentlig transport kan du reise helt inn til byopplevelsene med buss, bybane, båt og tog. Det finnes innfartsparkering for kollektivreisende på utvalgte steder i nærliggende bydeler og kommuner. Her er lenke til de forskjellige tilbyderne med kart, rutetabeller og annen praktisk informasjon.