Sentrumsregnskap

Sentrumsregnskap for Bergen sentrum

Sentrumsregnskapet er en faktabase som er utarbeidet av Bergen Sentrum AS i samarbeid med Bergen kommune og andre bidragsytere. Regnskapet utarbeides årlig for å kunne vise utvikling over tid. Slik skal det også kunne bidra til å gi et bedre grunnlag både for offentlig og privat sektor for å kunne ta gode beslutninger om hvordan Bergen sentrum kan utvikles for å kunne bli enda mer verdifullt for folk og bedrifter i hele regionen. Sentrumsregnskapet vil blant annet bidra til at utvikling i Bergen vil kunne sammenlignes mot utvikling i andre byer i Norge.