Permittering

Arbeidsgiver kan iverksette permittering dersom det ikke er mulig å sysselsette arbeidstaker(e) på en økonomisk forsvarlig måte. Det må foreligge saklig grunn for å gå til permittering og det skal alltid foretas en konkret vurdering før permittering iverksettes.

Her har Oslo Handelstandsforening (OHF) samlet noen av de mest vanlige spørsmålene knyttet til permittering:

Kornoavirus – grunn til å permittere?

Ja, arbeidsgiver kan iverksette permittering dersom det ikke er mulig å sysselsette arbeidstaker(e) på en økonomisk forsvarlig måte. Det må foreligge saklig grunn, og at det skal alltid foretas en konkret vurdering før permittering skjer.

Hvor lenge får permitterte lønn?

I dag gikk stortinget ut med informasjon om at permitterte får lønn i 20 dager, mot 15 tidligere. Arbeidsgiver betaler de to første dagene og staten de resterende 18.

Hva er varslingsfristen for permittering?

Normal varslingsfrist for permittering er 14 dager. Bedrifter som er blitt hardt rammet av koronautbruddet og kan begrunne dette, kan benytte seg av en varslingsfrist på to dager. NAV behandler ikke grunnlaget for permittering, men vurderer om den permitterte har rett på dagpenger.

Hvem kan bli permittert?

Alle ansatte som er i et arbeidsforhold med en fast arbeidstid/stillingsstørrelse kan permitteres. Både fast og midlertidig ansatte, både heltidsansatte og deltidsansatte.

Tilkallingshjelper/ekstravakter har ikke en arbeidsavtale som gir dem rett på arbeid, og de faller heller ikke inn under permitteringsreglene. Det er likevel viktig å gi god informasjon om
situasjonen og at det ikke er forventet at man har behov for ekstrahjelp i tiden fremover.

Det er flere medlemmer i OHF som er eiere av bedriften, og som arbeider i den som daglig leder. I de tilfeller eier er ansatt i firmaet (innmeldt i arbeidsgiverregister o.a.) gjelder reglene fullt ut.

Hvem skal permitteres?

Permittering skjer etter samme prinsipper som under en nedbemanning. Det kan være ansiennitet, kompetanse eller personlig egnethet. Utvelgelseskriterier skal
diskuteres og protokolleres før utvelgelsen blir gjennomført.

Sykmeldt – kan jeg da blir permittert?

Ja, sykmeldte arbeidstakere kan permitteres. Permitteringsvarselet løper parallelt med sykefraværet og arbeidsgiver har bare plikt til å betale sykepenger frem til permitteringen blir iverksatt de 16 første dagene av sykefraværet). Da overtar NAV betaling av sykepengene.

Hvem kan få dagpenger ved permittering?

Er du permittert må du oppfylle de vanlige vilkårene for å ha rett til dagpenger. I tillegg må du være ansatt med fast arbeidstid. For å ha rett til dagpenger når du er permittert, må punktene under være oppfylt:

  • Du er permittert på grunn av mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiveren din ikke kan påvirke
  • Arbeidsgiveren din har gjort det som forventes for å unngå at du ble permittert
  • Situasjonen som har ført til at du ble permittert er midlertidig
  • Er du ansatt i eget aksjeselskap kan du ha rett til dagpenger når du er permittert.

Nyttige lenker for mer informasjon om permittering:

 

Klikk her for å lese mer om hvordan du søker og hvor mye dagpenger du har krav på

Klikk her for Covid-19 (korona) nyheter fra Helsedirektoratet