Fakta om Bergen Sentrum AS

Bergen Sentrum AS er Bergens offisielle sentrumsselskap. Selskapet jobber med å skape samarbeid i sentrum mellom private og offentlig sektor, for å gjøre bykjernen til et bedre sted å bo, jobbe, leve og å drive næring.

Organisasjonsnummer:

953 010 070 MVA

Selskapets navn:

Bergen Sentrum AS

Vedtektsfestet formål:

Bergen Sentrum AS har ikke erverv som formål.

Formålet for selskapet er å sikre og videreutvikle rammebetingelsene for næringsdrift i Bergen sentrum. Selskapet skal være en samarbeidspartner mellom Bergen kommune og næringslivet i Bergen. Bergen Sentrum AS skal skape økt kommersiell aktivitet og arbeide for å få flest mulig mennesker til å bruke og besøke sentrum, sikre et bredt kulturtilbud, bidra til at estetiske hensyn ivaretas, samt medvirke til bedre tilgjengelighet til og mellom byrommene. Selskapet kan også delta i andre selskaper med lignende formål og ellers ta på seg nye oppgaver som står i forbindelse med selskapets primære formål.

Selskapets aksjonærer:

Bergen kommune – 49%
Bergen Næringsråd – 17%
Bergen reiselivslag – 17%
Sentrumsforeningen i Bergen – 17%

Datterselskap:

Bergen Julemarked AS er et heleid datterselskap av Bergen Sentrum AS.

Medlemskap:

Har din bedrift økonomisk interesse i å utvikle sentrum for å bli mer konkurransedyktig? Som medlem i Bergen Sentrum AS opptrer du sammen med nærmere 500 bedrifter med sammenfallende interesser.

Styre:

Navn Rolle Oppnevnt av
Dag Jarle Aksnes Styreleder (Sentrumsforeningen)
Ole Warberg Nestleder (Bergen Reiselivslag)
Anton Engen Styremedlem (Bergen kommune)
Yngvill Nydal Styremedlem (Bergen kommune)
Elisabeth Halvorsen Styremedlem (Sentrumsforeningen)
Hågen Solheim Styremedlem (Sentrumsforeningen)
Laila Skorge Styremedlem (Sentrumsforeningen
Birgithe M. Havre Iversen Styremedlem (Bergen Næringsråd)


Ansatte:

Steinar Kristoffersen, daglig leder
E-post: steinar@bergensentrum.no
Tlf.: +47 90 01 10 20
Thomas Ottesen, markedssjef
E-post: thomas@bergensentrum.no
Tlf.: +47 90 98 14 14


Gjelder henvendelsen byGAVEKORT: Send epost til gavekort@bergensentrum.no eller ring 98 343 064

Kontaktinformasjon:

Forretningsadresse: Handelens- og sjøfartens hus, Olav Kyrresgate 11, 6.etg, 5014 Bergen
Postadresse: Postboks 975, Sentrum, 5808 Bergen
Tlf.: + 47 90 01 10 20
E-post: post@bergensentrum.no