OBS! Artikkelen er mer enn ett år gammel

Artikler

Trafikkregulering i Bergen sentrum 17. mai

Bergen sentrum er sperret for trafikk mellom klokken 7.00 og 15.00 på 17. mai. Klostergarasjen og ByGarasjen er åpen. Her kan du se nærmere om trafikkavikling.

Bergen sentrum er sperret for trafikk mellom klokken 7.00 og 15.00 på 17. mai. Klostergarasjen og ByGarasjen er åpen. Stengte tunneler er Damsgårdstunnelen, Løvstakktunnelen og Nygårdstunnelen (mot sentrum) i tidsrommet klokken 9.00-12.00. Fløyfjellstunnelen kan benyttes for å kjøre utenom sentrum i sperretiden. Alle tunnelene er åpne for buss/taxi og utrykningskjøretøyer. Her kan du se nærmere om trafikkavikling. Trafikkregulering i Bergen sentrum 17. mai 2016:

Kilde: 17-mai.no

All kjøring forbudt:
Fra kl. 0700: Christiesgate stengt ved Lars Hilles gate og Vaskerelven stengt ved Olav Kyrres gate.

Kl. 0700 til 1500: Innenfor et område begrenset av: Skutevikstorget, Skuteviksveien, Nye Sandviksveien, Dreggsalmenningen, Øvregaten, Vetrlidsallmenningen, Kong Oscars gate, Nygaten, Peter Motzfeldts gate, Kaigaten, Strømgaten, Lars Hilles gate, Foreningsgaten, Vaskerelven, Vestre Torggate, Håkonsgaten, Baneveien, Vestre Murallmenningen, Klostergaten og Holbergsallmenningen.

Sjøgaten vil være stengt fra krysset ved Sandviksveien unntatt buss. 

Busser og kjøretøy med parkeringsdispensasjoner i marsjrutene, må kjøres inn til sentrum senest kl. 08.30.

Kjøreforbudet gjelder også for kjøretøy som ønsker å benytte private parkeringsplasser i sentrum.

Åpen for kjøring:
Vestre Murallmenningen øvre del åpnes for trafikk 17. mai til/fra Nordnes. Lars Hilles gate, Foreningsgaten og Olav Kyrres gate er åpne for kjøring til Nygårdsgaten.

Parkering forbudt:
Det må ikke parkeres i marsjruten innenfor det området som er nevnt under punkt «All kjøring forbudt». Det er også forbudt å parkere på parkeringsplassene i Bradbenken, Øvre Dreggsallmenningen, Sandbrogaten og Domkirkegaten.

Kjøretøy som parkerer i strid med disse bestemmelsene vil bli fjernet på eiers bekostning, jfr. Vegtrafikklovens § 37.

Stengte tunneler
Damsgårdstunnelen, Løvstakktunnelen og Nygårdstunnelen (mot sentrum) stenges i tidsrommet kl. 09.00–12.00. 

Tunnelene er åpne for buss/taxi og utrykningskjøretøyer.

Omkjøringer
Fløyfjellstunnelen kan benyttes for å kjøre utenom sentrum i sperretiden.

VEST POLITIDISTRIKT
Bergen Sentrum politistasjon