OBS! Artikkelen er mer enn ett år gammel

Artikler

The Generic Stone

Hordaland kunstsenter har invitert de to kunstnerne Toril Johannessen (Bergen) og Sidsel Meineche Hansen (London) til galleriet for å vise sitt nye prosjekt The Generic Stone, – en stein produsert i et laboratorium.

Som en del av utstillingen vil kunstnerne holde en forelesning der de belyser forholdet mellom steinen som naturlig eller artifisielt og kunstig objekt. De vil også ta opp forskjellene mellom fysikerens nøytrale og kvantitative produksjon eller design, og de kvalitative, verdimessige aspektene som gjerne knyttes til skapelsen av et objekt innenfor kunstdiskursen. Til forelesningen inviteres tilhørere med både naturvitenskaplig og kunstfaglig bakgrunn.

The Generic Stone er av typen granitt, som er en av verdens vanligste bergarter. Kunstnerne sier om steinen som vises på Hordaland kunstsenter at den er en syntese, i den forstand at den er sammensatt av rene kjemikalier. Steinen er dermed syntetisk, samtidig som dens kjemiske struktur er identisk med granitt, og sånn sett naturlig. Slik belyser deres verk forholdet mellom naturlige prosesser, intelligent design, og kunstnerisk frembringelse.

Hansen og Johannessen er videre opptatt av den kvalitative endring eller utvikling som finner sted når et objekt, i dette tilfellet steinen, gjennomgår overgangen fra en vitenskapelig til en kunstnerisk ramme. Selv skriver de at i fysikken eksisterer ikke synergi, økt effekt gjennom samvirkning. Til sammenligning kan man si at prosessen med å lage steinen i prinsippet vitenskapelig sett er uten synergi: Et sett med visse kjente faktorer, rene kjemikalier, er satt sammen i en maskin og danner et forutbestemt resultat: en syntetisk granitt. Det som er puttet inn er likt det som kommer ut, uten ny vitenskapelig innsikt. Ulikt fysikken, muliggjør den syntetiske steinens overgang fra ett kunnskapssystem til et annet – fra vitenskap til design og over til kunst – at vi kan snakke om kunnskapsmessige synergieffekter, nemlig ved at den generer en diskurs. I forelesningen lørdag 25. april vil prosessen og produksjonen av steinen analyseres for å undersøke den verdi- og kunnskapsproduksjonen kunstprosjektet resulterer i.

Kunstnerne vil gjerne takke Rune Selbekk, konservator i mineralogi ved Naturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo.

Prosjektet er støttet av Kulturkontakt Nord.

For ytterligere informasjon se: www.kunstsenter.no