OBS! Artikkelen er mer enn ett år gammel

Artikler

Sparetiltak rammer publikum

Kunstmuseene i Bergen gjennomfører økonomiske sparetiltak som får tydelige konsekvenser for publikum.

– Disse strakstiltakene gjennomføres for å komme i økonomisk balanse. Vi visste at 2013 ville bli et
vanskelig år grunnet misforhold mellom offentlige tildelinger og den generelle lønns- og prisstigningen, sier
museets direktør Erlend G. Høyersten.

Fra og med 2. april blir det derfor differensierte åpningstider i ukedagene ved alle museumsbygningene i
sentrum. Rasmus Meyers Samlinger (gjenåpner 5. mai) og Permanenten holder åpent fra kl. 11.00–15.00,
mens Stenersen og Lysverket er åpent fra kl. 13.00–17.00. I helgene vil museet fortsette å ha fullt tilbud fra
kl. 11-17.

Høyersten synes det er synd å måtte kutte i publikumstilbudet. Han understreker samtidig at sparetiltakene
også kan gi museet muligheten til å tilby publikum andre goder, som for eksempel kveldsåpent en dag i uken.

En annen konsekvens av den økonomiske situasjonen er at jubileumsutstillingen «Asger Jorn og Edvard
Munch» må utsettes to år frem i tid, fra høsten 2013 til 2015.

– Vi jobber imidlertid med å få på plass en god utstillingserstatning som allerede har mottatt svært gode
kritikker, lover Høyersten.