OBS! Artikkelen er mer enn ett år gammel

Artikler

Rolf Aamot: Maks. informasjon per tidsenhet!

Fredag 13. mai åpner KODE 2 en stor utstilling om og med bergenseren Rolf Aamot (f. 1934), en annerledestenker og «ukjent» pionér i norsk elektronisk kunst.

Fredag 13. mai åpner KODE 2 en stor utstilling om og med bergenseren Rolf Aamot (f. 1934), en annerledestenker og «ukjent» pionér i norsk elektronisk kunst.

Vår moderne kunst- og mediehistorie er full av Aamots fotavtrykk, og han ønsket å skape en ny kunstart med sin «billedmusikk». «Maksimal informasjon per tidsenhet!» utforsker Aamots kunstnerskap fra debututstillingen på midten av sekstitallet og frem til i dag. 

– Aamots kunstnerskap forteller en annerledes historie om nyere norsk kunst, og setter også vår egen samtid i perspektiv. For flere tiår siden drøftet han problemstillinger som er mer relevante enn noensinne nå i vårt hektiske informasjonssamfunn, forteller kurator Frode Sandvik.

Med en forskers innstilling har Aamot gjennom en årrekke tatt i bruk ny teknologi som kunstnerisk uttrykksmiddel. Hovedprosjektet har hele tiden vært hans «bildende tonekunst», enten det har vært i form av lys- og fjernsynskunst, film eller elektronisk maleri. Aamot utforsker lys og farger, med en særlig interesse for selve kunstopplevelsen.

Fra 1960-tallet til slutten av 1980-tallet laget han fjernsynsverk vist på NRK, i samarbeid med komponister som Arne Nordheim, Bjørn Fongaard, Bjørg Lødøen og Olav Anton Thommessen. Aamots kunst har blitt vist i Norden, Europa, USA og Asia.

I dag er Aamot svært opptatt av klimautfordringen og planetens sårbarhet. Utstillingen aktualiserer spørsmål om kunstens politiske potensial og hvordan vi kan forstå kunst som forskning. 

Foruten utvalgte verk av Rolf Aamot inkluderer utstillingen to nyproduserte verk av kunstnerne Anne Marthe Dyvi og Gisle Frøysland som på hver sin måte kommenterer Aamots prosjekt.

Program knyttet til utstillingen
– Førvisning for KODE Kunstklubb, torsdag 12. mai kl. 18
– Utstillingsåpning fredag 13, mai, kl. 19
– Omvisning med kurator, søndag 15. mai kl. 13
Flere arrangementer kommer frem mot sommeren

KODE 2