OBS! Artikkelen er mer enn ett år gammel

Artikler

Nordiske Mediedager 5.-7. mai

Nordiske Mediedager er en årlig mediekonferanse av høy faglig kvalitet som fokuserer på utviklingen i nasjonale og internasjonale medier, og som tilbyr unike innblikk i ulike aspekter ved medieverdenen.

Konferansen fokuserer på utviklingen i nasjonale og internasjonale medier, og tilbyr unike innblikk i ulike aspekter ved medieverdenen. Mediedagene er både en faglig og sosial møteplass for mediebransjen, som hvert år avsluttes med den TV-sendte prisutdelingen Gullruten.

Nordiske Mediedager er en arena for kunnskapsformidling for den brede mediebransjen. I løpet av tre dager presenteres hvert år rundt 40 sesjoner med stor temavariasjon; innholdsdiskusjoner, etikk, journalistisk håndverk, teknologiske nyvinninger og utfordringer, eierskap, internasjonale trender og muligheter. Mediedagene søker å være et faglig forum på tvers av de tradisjonelle skillelinjene innenfor medieverdenen.

De over 40 sesjonene involverer til sammen rundt 100 ulike gjester på scenen, og har form av både foredrag, debatter og samtaler. 115 foredragsholdere og debattanter utgjorde gjestelisten i 2008, og de kom fra åtte ulike land: Norge, Sverige, Danmark, Canada, USA, England, Irland og Litauen. Gjestene omfatter både bransjens egne utøvere og beslutningstakere i tillegg til medieforskere, og bidrar på den måten til dialog mellom den utøvende og vitenskapelige delen av mediefeltet.

Fokuset for Nordiske Mediedager er nye utfordringer, muligheter og fremtidsutsikter for mediebransjen. Konferansen har etablert seg som et arrangement av høy faglig kvalitet og profesjonell relevans, med aktuelle problemstillinger og temavariasjoner. Kollegaer i vid forstand møtes for å diskutere aspekter ved medieverdenen og for å bli inspirert og motivert av foredrag og debatter. I tillegg presenterer Mediedagene filmvisninger, workshops og en mediemesse, og er en av de største i sitt slag i de nordiske landene.

Les mer: www.mediedager.no