Informasjon om justerte åpningstider i Bergen sentrum under korona
Artikler

Informasjon om justerte åpningstider i Bergen sentrum under korona

Kjøpesentrene i Bergen sentrum følger Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratets retningslinjer for å bidra til å begrense virusspredningen i Norge. Derfor vil det dessverre være reduserte åpningstider på sentrene i bykjernen i en periode. Sentrene er opptatt av å opprettholde så normal drift som mulig, så langt det lar seg gjøre. Dette slik at vi fortsatt kan gi våre kunder god service.

Kjøpesentrene i Bergen sentrum følger Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratets retningslinjer for å bidra til å begrense virusspredningen i Norge. Derfor vil det dessverre være reduserte åpningstider på sentrene i bykjernen i en periode. Sentrene er opptatt av å opprettholde så normal drift som mulig, så langt det lar seg gjøre. Dette slik at vi fortsatt kan gi våre kunder god service.

Åpningstider fom. 13. mars:

Galleriet:

Mandag – fredag kl 9-17 (lørdag 10-16), og noen lengre. Apotek og dagligvare vil ha normale åpningstider.

Xhibition:

Mandag – lørdag kl 9-17, og noen lengre. Apotek og dagligvare vil ha normale åpningstider

Kløverhuset:

Mandag – fredag 10-17 (lør 10-16) og noen lengre. Dagligvare vil ha normale åpningstider.

Sundt:

Mandag – lørdag kl 10-17.

Telegrafen:

Mandag – lørdag kl 9-17

Spa, frisør og lignende konsepter som krever nær fysisk kontakt vil være stengt. Serveringssteder vil ha ulike og avvikende åpningstider fra det som fremgår ovenfor.

Det kommer ny informasjon og kunnskap om virusspredningen fra dag til dag, og dette vil kunne påvirke åpningstidene.

Følg med på de ulike sentrene og bedriftenes facebook-sider for oppdatert informasjon.

Se for øvrig https://helsenorge.no/koronavirus/ for oppdatert informasjon om koronavirus