OBS! Artikkelen er mer enn ett år gammel

Artikler

Dag Jarle Aksnes er ny styreleder i Bergen Sentrum AS

Den nye styrelederen i byens offisielle sentrumsselskap er født og oppvokst i Bergen og har et stort engasjement for sentrum.

Dag Jarle Aksnes

Bergen Sentrum AS er Bergens sentrumsselskap og eies av Bergen kommune (49%), Bergen næringsråd (17%), Bergen reiselivslag (17%) og 450 medlemsbedrifter (17%). Selskapets hovedformål er å er å sikre og videreutvikle rammebetingelsene for næringsdrift i Bergen sentrum.

Ordinær generalforsamling ble avholdt 26.5.2015. Følgende styre ble valgt:
Dag Jarle Aksnes, Ole Warberg, Christine Kahrs, Arent Kragh, Birgithe M. Havre Iversen, Tommy Hansen, Ingunn B Hansen, Hågen Solheim og Elisabeth Halvorsen.

Den nye styrelederen, Dag Jarle Aksnes, er født og oppvokst i Bergen og har et stort engasjement for sentrum. Han er godt kjent med byen og regionen gjennom flere jobber og verv. Han er utdannet ingeniør og har hatt lederjobber i Vesta-gruppen, Vestlandske Salslag, Avinor (som flyplassjef på Flesland). De 4 siste årene har han vært regionsjef for OBOS i Bergen. Fra januar i år begynte han som leder av NCE Tourism, et prosjekt som skal produktutvikle reiselivet i Fjord Norge-regionen. Han har i tillegg hatt ulike styreverv, blant annet i Bergen Næringsråd og 20 år som styreleder av Kjøttbasaren AS.

Dag Jarle Aksnes skal sammen med styret og administrasjon arbeide videre for å bidra til at regionen kan sikres et attraktivt og spennende sentrum både for innbyggerne og næringslivet i Bergensregionen, og for tilreisende.