OBS! Artikkelen er mer enn ett år gammel

Artikler

Byggestart «Bedre bymiljø på Strandkaien og Østre Muralmenningen»

Statens vegvesen og Graveklubben starter nå arbeidet med opprusting av Strandkaien og deler av Østre Murallmenning. Graveklubben skal legge ned BossNett og fjernvarme, skifter ut vann- og avløpsrør og forsterker strøm- og bredbåndskapasiteten i sentrum. Statens vegvesen bygger om gaten slik at Strandkaien og deler av Østre Murallmenning blir både mer trafikksikre og pene. Gatene skal få bedre forhold for gående, syklende og bilister. Området får universell utforming, brede fortau belagt med skifer.  Ny belysning vil også gi økt trygghet for fotgjengere.

NULL