OBS! Artikkelen er mer enn ett år gammel

Artikler

Åpning av Holbergmuseet

Holberg kommer hjem fredag 29. oktober.

Den 29. oktober 2008 åpner Holbergmuseet dørene i den gamle Latinskolen i Bergen, i samlokalisering med Bergen Skolemuseum. Det har lenge vært et ønske om et varig Holbergminne i Bergen, og nå har det endelig latt seg realisere innenfor rammene til Bymuseet i Bergen – etter initiativ fra Det Nyttige Selskab og i tett samarbeid med fagmiljøer ved Universitetet i Bergen, Bergen kommune og sponsorer i næringslivet.

Ludvig Holberg var født og oppvokst i Bergen, og han fikk sin skolegang på Latinskolen, på samme sted som Latinskolen og Skolemuseet i dag ligger. Det er i dag få om noen steder i Bergen som kan knyttes direkte til Holberg. Den 19. mai 1702, mens den unge Ludvig Holberg var på skolen, brøt det ut storbrann i Bergen, og Latinskolen og Domkirken ble sammen med store deler av det Bergen Holberg kjente, ble lagt i aske. Holbergkjelleren i Strandgaten, som tilhørte hans mor og som kan ha vært Holbergs barndomshjem, er revet. Hulen Holberg lot Niels Klim falle ned i på Fløyen er aldri funnet, selv om Mareminehollet på Rothaugen i ettertiden har blitt utpekt som Niels Klims hule. I dag er Latinskolen, reist på ruinene av den skolen han flyktet fra i mai 1702, den bygningen som er tettest knyttet til bergenseren Ludvig Holberg. For alle som har engasjert seg i arbeidet for et eget Holbergmuseum i Bergen, er det en stor dag når Holberg ”kommer hjem” til Latinskolen den 29. oktober.

Ambisjonen for museet er å gi en spennende, leken og visuell innføring i Holbergs liv og forfatterskap. Samtidig skal museet tilby ny innsikt i Holbergs virke, og være en populær formidlingskanal for moderne Holberg-forskning. I stemningsfulle og kreative utstillingsrom presenteres komedieforfatteren, historikeren og opplysningsmannen Ludvig Holberg, fra han var ung elev i Bergen til han døde som rik og berømt forfatter på sitt store gods i Danmark, omgitt av egne og andres bøker, og av minner fra sine dannelsesreiser i 1700-tallets Europa. 

Åpningstider:
Skolemuseet/Holbergmuseet
8. september til 19.mai, søndager kl 12-16.

OBS:  i forbindelse med nyåpning:
Åpent også fredag 31 oktober, lørdag 1. november og søndag 2. november.

Les mer på: www.bymuseet.no