Bergen by

Kilde: Wikipedia

Bergen er en by og kommune i Hordaland fylke på Norges vestkyst, omgitt av De syv fjell, og ofte kalt Vestlandets hovedstad. Bergen ble grunnlagt av Olav Kyrre i 1070 med navnet Bjørgvin, som betyr «den grønne engen mellom fjellene».

Bergen har i hele sin historie vært en ledende internasjonal handels- og sjøfartsby, og var rikshovedstad under Norgesveldets storhetstid. Status som hovedstad (den tredje i rekken) hadde byen mellom 1217 og 1314. Bergen var Nordens største by frem til 1600-tallet og Norges største by til innpå 1830-tallet, og har siden vært Norges nest største by. Bergen var fra 1831 til 1972 eget fylke. Bergen kommune passerte 263 000 innbyggere i 2011, og storbyregionen Bergen og omland har over 80 % av innbyggerne i Hordaland og over 30 % av innbyggerne på Vestlandet.

Bergen er residensby for Hordaland fylkeGulating lagdømmeBjørgvin bispedømmeFiskeridirektoratetKonkurransetilsynetSjøforsvaret og Skipsregistrene, og for en rekke tunge aktører og institusjoner innen kultur, finans, helse, forskning og utdanning.

Bergen er sentrum for marine, maritime og petroleumsrelaterte forskningsmiljøer og næringsklynger som er blant de mest komplette og avanserte i verden. Bergen har et sterkt og allsidig næringsliv også innen særlig bank og forsikring, bygg og anlegg, handel og tjenesteyting, høyteknologi, massemedier, næringsmiddelindustri, reiseliv og transport. Bergen har en av Nordens mest trafikkerte flyplasser og en av Europas største og travleste havner, og er utgangspunktet for Hurtigruten og Bergensbanen.

Bryggen i Bergen står oppført på UNESCOs verdensarvsliste og minner om byens historiske tilknytning til Hansaforbundet. Bergens byvåpen med en tretårnet borg i sølv stående på syv fjell i gull bygger på byens gamle segl, som regnes som Norges eldste. Bergens bysang heter «Udsigter fra Ulriken».