gift_img
BELIGGENHET
Gatenavn: Thormøhlensgate 51
ÅPNINGSTIDER

Tirsdag – fredag 9-15.
Lørdag – søndag 10-17. Andre tider i ferier o.l. Se nettsiden for spesielle åpningstider.

VilVite er et opplevelsessenter innenfor naturvitenskap og teknologi. Her kan hele familien utforske over 100 ulike installasjoner og eksperimenter. Du kan sykle 360 grader rundt i Sentrifugalskapen, bore etter olje, styre skip, melde været i værstudio og mye mer. Vitenshow og 3D-filmer i helger og ferier. Kafè og vitenbutikk.
Et vitensenter er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter for teknologi, naturvitenskap og realfag. Her er det ikke vitenskapens resultater som teller i første omgang, men hvor spennende vitenskapelig arbeid og eksperimenter er. Vitensenteret inviterer folk i alle aldre til å ta del i dette og retter seg spesielt mot barn og unge under utdanning.

Vitensentre legger vekt på det interaktive og er rettet mot menneskene som tenkere, skapere og brukere i stedet for passive forbrukere og tilskuere. Publikum skal ikke fortelles hvordan verden er, de skal bli inspirert til å finne ut av det selv.

Intensjonen til VilVite er at barn og unge på denne måten skal bli inspirert og motivert til å ville vite mer om naturvitenskap og teknologi, og velge utdanning i denne retningen, slik at Norge sikrer rekrutteringen innenfor disse fagområdene.

VilVite har dessuten som mål at våre besøkende stadig skal oppleve noe nytt:

  • Nye installasjoner
  • Nye vandreutstillinger
  • Nye skoleprogrammer
  • Nye vitenshow
  • Nye 3D-filmer og andre aktiviteter.
  • Lærerkurs med nye praktiske øvelser.
  • Faglige sammenkomster med konkurranser, populærvitenskapelige foredrag (PopVit), etc.

Se hele programmet for VilVite i kalenderen vår.