gift_img
BELIGGENHET
Gatenavn: Strandgaten 11

Salgs- og Reklameforeningen i Bergen (SRF) tilbyr en arena for sosiale og faglige nettverk. Primært som tilrettelegger av arrangementer og aktiviteter. Vi henvender oss til mennesker som kjenner betydningen av å skape nettverk for å nå sine mål.