gift_img
BELIGGENHET
Gatenavn: Vestre Strømkai 9
ÅPNINGSTIDER

Mandag – Fredag : 10:00 – 16:00

Stengt lørdag og søndag.

Skyss har ansvaret for det offentlige tilbudet av buss, bybane, båt og ferje i Vestland fylke.

Skyss skal være et samlet kompetanseorgan for mobilitet og kollektivtrafikk i hele fylket, og skal sikre at målene som fylkestinget setter for kollektiv- og mobilitetstjenester blir nådd. Skyss sine oppgaver omfatter:

  • Planlegging og videreutvikling av linjenett og rutetilbud
  • Tildeling av anbudskontrakter for kjøring av buss, båt og ferjer
  • Planlegge skoleruter og koordinere skoleskyss
  • Informere om og markedsføre reisetilbud og kundeløsninger
  • Gi kundeservice
  • Utvikle kombinerte mobilitetstjenester