gift_img
BELIGGENHET
Vestre Strømkai 9, 5008 Bergen
NETTSIDE

Skyss planlegg, kjøper og marknadsfører kollektivtransporttenester som Hordaland fylkeskommune har ansvar for.

For informasjon om Hordaland fylkeskommune, sjå www.hordaland.no

Kontraktar for kjøring av bussrutene og Bybanen blir tildelt trafikkselskap etter anbodskonkurransar.

Skyss sine oppgåver er ruteplanlegging, utvikling av billettsystem, informasjon og marknadsføring av kollektivtilbodet.

Skyss sitt kundesenter tek imot og følgjer opp kundane sine førespurnader om reiser med Skyss.

Alle bussar i Hordaland som kjører etter fylkeskommunal kontrakt, vil bli påført Skyssdekor.

BRANSJE

Service og tjenesteytende

VAREGRUPPE

Transport