gift_img
BELIGGENHET
Gatenavn: Vestre Strømkai 9
ÅPNINGSTIDER

Mandag – Fredag : 10:00 – 16:00

Stengt lørdag og søndag.

Skyss planlegg, kjøper og marknadsfører kollektivtransporttenester som Hordaland fylkeskommune har ansvar for.

  • Kontraktar for kjøring av bussrutene og Bybanen blir tildelt trafikkselskap etter anbodskonkurransar.
  • Skyss sine oppgåver er ruteplanlegging, utvikling av billettsystem, informasjon og marknadsføring av kollektivtilbodet.
  • Skyss sitt kundesenter tek imot og følgjer opp kundane sine førespurnader om reiser med Skyss.
  • Alle bussar i Hordaland som kjører etter fylkeskommunal kontrakt, vil bli påført Skyssdekor.

Mobilitetseininga har ansvar for buss, bybane, båt og ferje i heile Vestland fylke. Fylkestinget har seinare vedtatt at eininga skal heite Skyss. Oppgåva vår er å sikre at vi når dei politiske måla som fylkestinget set for kollektiv- og mobilitetstenestar. I Hordaland har vi hatt ein eigen kollektivstrategi, der det er definert at vi skal forbetre og vidareutvikle kollektivtilbodet gjennom å tilby:

  • betre tilbod der flest reiser
  • enkle reiser
  • effektive reiser
  • miljøvenleg drift