gift_img
BELIGGENHET
Gatenavn: Lille Øvregate 38
ÅPNINGSTIDER

Stengt 18. mai.

Holbergsalong onsdag 10. april og onsdag 8. mai kl 18.30.

Fra katekisme til flanellograf

Skolemuseet holder til i den gamle Latinskolen i Lille Øvregate rett ved siden av Domkirken.

Skolemuseet er en av de eldste skolebygningene i Norge. Den ble bygget opp etter den store bybrannen tidlig på 1700-tallet. Det stod også en skole her før brannen, og historien til denne skolen går helt tilbake til 1100-tallet. De første skolene var for de som skulle bli prester og etter hvert for rikmannssønner. På 1800-tallet ble det mer vanlig å gå på skole, og mot slutten av 1800-tallet fikk de aller fleste litt skolegang i Norge.

I første etasje viser vi hvordan den gamle Latinskolen som var her fra 1706 til 1840 kan ha sett ut. Skolen besto av flere klasserom og bolig for rektor. Det var elevene fra overklassen som gikk her, og de fikk undervisning i latin, religion, matematikk og andre viktige fag. De eldste elevene fikk undervisning av rektorer. Mange av de som ble viktige i Bergen på denne tiden gikk på denne skolen. Den berømte forfatteren Ludvig Holberg gikk også her.

I andre etasje presenteres skiftende utstillinger. Gled deg til å se «Naturkundskab», en utstilling med vakre skoleplansjer!

Med «Holbergsalongen» vil vi invitere til foredrag, samtaler og debatt i kulturminnet som en gang var et sentrum for opplysningsbevegelsen i byen.