gift_img
BELIGGENHET
Olav Kyrresgate 11, 5014 Bergen
NETTSIDE
ÅPNINGSTIDER

Vanlig kontortid / etter avtale

Maritime Bergen (MB) skal styrke den maritime industris- og skipsfartens evne til å drive maritim virksomhet i og fra Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane. I dette arbeidet skal MB representere og bistå det maritime nettverket i regionen og utvirke at lokale og sentrale politikere får forståelse for å tilrettelegge for næringens utvikling. Synliggjøring av næringens omfang og betydning for regionen skal skje ved spredning av informasjon som objektivt beskriver virksomheten innen de forskjellige sektorer.

BRANSJE

Service og tjenesteytende

VAREGRUPPE

Organisasjoner / Annet