gift_img
BELIGGENHET
Gatenavn: Nyhavnsveien 4

ET PUST AV NOSTALGI!

På 1800-tallet var Bergen Europas største treby, et særpreget bymiljø med tett trehusbebyggelse, travle gater, torg og smug. På Gamle Bergen friluftsmuseum kan du gjenoppleve noe av stemningen, med hus fra 1700-, 1800- og 1900-tallet. Hvordan så det ut? Hva snakket menneskene om?

Våre skuespillere er våre formidlere og du vil få en «her og nå»-opplevelse av fortiden. Som besøkende blir du møtt med åpne dører, der du kan gå inn og utforske våre bygninger på egenhånd. Innendørs informasjonsskilt forteller kort om husets historie. I gatene og på torget blir man møtt av skuespillere; alias en bergensborger fra et bestemt historisk årstall. Flere ganger daglig vil man oppleve korte teaterstykker framført på torget.

I sentrumsnære og naturskjønne omgivelser kan du i sesongen treffe på både herskap og tjenere fra tider som er forbi. Du kan titte inn vinduer, åpne dører og gå inn i utstillinger og historiske interiører. Museumsskuespillere bidrar til levendegjøringen og gir noen svar på hvordan livet kunne arte seg i Bergen for ett eller to hundre år siden.

Men besøket bør ikke stoppe her, for Gamle Bergen museum er stort. En tur i parkanlegget innbyr til ro og fred, og er fritt tilgjengelig. Grilling og bruk av åpen ild er forbudt på museumsområdet.

Museet ble åpnet i 1949 og er bygget rundt lyststedet «Elsesro» som skipsbyggeren Rasmus Rolfsen bygget til sin kone Elsebe. Eiendommen var i familien Rolfsens eie fra 1784 til 1903. Her anla familien skipsverft og lyststed, senere også parkanlegg etter de gamle engelske hagers mønstre. Stiftelsen Gamle Bergen, lyktes i å etablere museet som en «redningshavn» for Bergens rivningstruede eldre hus, og de husene som står på museet i dag kom hit mellom 1945 og 1981. Friluftsmuseet har i dag 55 trehus hvorav de fleste opprinnelig har stått i Bergen sentrum.