gift_img
BELIGGENHET
Gatenavn: Finnegården 2 A

Finnegaarden har sitt navn etter gården Finne på Voss, og nevnes første gang i 1403. På midten av det 16. århundrede tilhørte en del av gården Erik Rosenkrantz. Først etter brannen i 1702 ble Finnegaarden Kontorets (Det Hanseatiske kontor) sydligste gård. Gården var lenge i Hamburgs eie. På midten av 1800 tallet ble familien Lude eiere av Finnegaarden, og i dag eies gården av Agnethe Lude Sande.

Finnegaarden er bygget som et Hanseatisk Handelshus. I tidligere tider foregikk det her en livlig handel med tørrfisk, korn, skinn og huder. Opp gjennom århundrene er gården blitt benyttet av tyske, hollandske og norske kjøpmenn som arbeidssted, bosted og varelager og til dels også spisested.

Finnegaarden er også sammen med Det Hanseatisk Museum en del av Bryggen i Bergen og er på UNESCO’s verdenskulturarv liste.