gift_img
BELIGGENHET
Gatenavn: Bryggestredet 2
ÅPNINGSTIDER

Torsdag til lørdag kl. 17:00 til kl. 22:00

Matopplevelse på historisk grunn

Innerst på Bryggen – i Bryggestredet – finner du Bryggen Tracteursted som tilbyr à la carte restaurant i Schøtstuen, skjenkestue med smakfulle småtterier, en intim friluftsrestaurant i bakgården og uteservering i Bryggestredet.

Bryggen Tracteursted består av Svensgårdens Schøtstue, Ildhuset som representerer Schøtstuens kjøkken samt Skjenkestuen i 1 .etasje og Høyloftet i 2. etasje. Vi serverer moderne mat inspirert av bergensk og hanseatisk matkultur.

Bryggen i Bergen og Bryggen Tracteursteds Historie

Omkring 1360 ble Bryggen i Bergen etablert som et Hanseatisk «kontor», og Tyskerne kom til å dominere Bryggen i de neste 400 år. Eksport av tørrfisk og import av korn var hovedgrunnlaget for deres virksomhet. Det Tyske Kontor på Bryggen var et særegent mannssamfunn preget av hardt arbeid og streng disiplin. Kontoret hadde sin egen jurisdiksjon og eget skolesystem.
Selv om størstedelen av bodene på Bryggen var oppført som lagerrom, rommet de også enkle kontorer og boligkvarterer for kjøpmenn, geseller og drenger.

Schøtstuene – hanseatenes festlokale

Bakerst i gårdene lå Schøtstuene, Hanseatenes felles samlingssted, der de om vinteren fikk servert varme måltider. En Schøtstue fylte også en rekke andre funksjoner i tillegg til dette – den var festlokale der man holdt lag seg imellom eller med gjester.

Schøtstuene forsvant i branner

Ved branner i slutten av 1400- og frem over i 1500-årene forsvant de fleste Schøtstuene fra Bergen, de ble ikke gjenoppbygget ettersom byfolket ikke lenger så seg fornøyd med det fellessystem som Schøtstuene med tilhørendeIldhus var basert på. Tyskerne på Bryggen beholdt imidlertid både Schøtstue og Ildhus. Derfor ble stuene på våre kanter benyttet helt opp til omkring 1840-årene. I dag er det fire igjen av dem, hvorav Svensgårdens Schøtstue er fredet og den eneste som fortsatt står på sin opprinnelige plass.

Bryggen Tracteurssted

I dag er Svensgårdens Schøtstue og Ildhuset, som representerer Schøtstuens kjøkken, en del av Bryggen Tracteursted. Gjenåpnet som en intim restaurant med et moderne kjøkken inspirert av Bergensk og Hanseatisk matkultur. Her kan man igjen nyte et festmåltid, på historisk grunn!