gift_img
BELIGGENHET
Gatenavn: Strandkaien 3

Bergen Nasjonale Veteranskipshavn (BNV) skal være en overbygning for en nasjonal havn for veteranskip i Bergen og regionen rundt. Den skal være lokalt forankret i det sentrale havneområdet i Bergen, med regional betydning for Vestland fylke, og i enkelte henseende også det øvrige Vestlandet.