gift_img
BELIGGENHET
Gatenavn: Edvard Griegs Plass 1

Harmoni

Bergen Filharmonske Orkester ligger i musikkselskapet Harmonien, og har status som nasjonalorkester. Vi kan som et av verdens eldste orkestere føre vår historie tilbake til 1765. Edvard Grieg var i årene 1880-82 orkesterets kunstneriske leder og hadde en nær tilknytning til oss. Må er Edward Gardner sjefsdirigent. Orkesteret har 101 musikere og har feiret 250-års jubileum i 2015. Orkesteret har høy internasjonal anseelse.

Musikkselskapet Harmonien har Grieghallen i Bergen som fast arbeidsplass og konsertarena. I Harmonien-familien inngår også:

  • Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester
  • Bergen Filharmoniske Kor
  • Digitalt konserthus

Gjennom BergenPhiLive sendes våre konserer også over nett. Orkesteret er i dag et symfoniorkester i eurpeisk toppkasse.  Som nasjonal musikkinstitusjon har Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien som hovedoppgave å fremme og utvikle interessen for symfonisk musikk, ivareta den klassiske musikkarven og bidra til fornyelse og utvikling av kunstformen, og gjøre denne musikken tilgjengelig for et bredest mulig publikum. Stiftelsen gjennomfører årlig om lag 90 konserter og forestillinger i Bergen, nasjonalt og internasjonalt, foruten et intensivt innspillings- og formidlingsprogram