gift_img
BELIGGENHET
Gatenavn: Olav Kyrresgate 11
ÅPNINGSTIDER

Ekspedisjon 09:00 – 15:00

Bergen Næringsråd skal være en pådriver for å gjøre bergensregionen til Norges mest attraktive næringsområde. Bergen Næringsråd er partipolitisk nøytral og den største lokalt forankrete næringsorganisasjonen i Bergen med nærmere 3000 medlemmer. Vi arrangerer rundt 150 medlemsmøter hvert år med til sammen 15.000 deltakere.

Våre tjenester:

Handelskammer

Bergen Næringsråd er en del av et internasjonalt handelskammernettverk. Dette medfører nettverk og samarbeid på nasjonalt, nordisk og europeisk plan. Bergen Næringsråd er også en del av det verdensomspennende handelskammersystemet.

INN Bergen – servicesenter for bergensregionen

Bergen Næringsråd tilbyr bedrifter i bergensregionen tjenester ved rekruttering av utenlandsk arbeidskraft. Vi avlaster bedriften ved mottak og integrering av utenlandsk arbeidskraft. Les mer her.

Synliggjøring og rammebetingelser

Bergen Næringsråd arbeider for å synliggjøre næringslivets kompetanse i vår region. Dette omfatter alle næringer. Vi arbeider for å skape langsiktige og forutsigbare rammebetingelser, og for ekstra støtte til strategisk viktige næringer og næringer i etableringsfasen.

Bergen Næringsråd fungerer som en brobygger mellom bedrift, politikk, utdanning og forskning.

Servicesenter

Bergen Næringsråd er servicesenter for våre medlemmer i saker som opptar dem. Gjennom medlemsundersøkelser og direkte kontakt med medlemmene registrerer vi saker og behov. Ut fra dette prioriterer vi og setter saker på agendaen til politikere og i media.