gift_img
BELIGGENHET
Gatenavn: Klosteret 2 - 2 etg.

Kultur for alle

Amatørkulturrådet ble startet i 2008. Vi bidrar til å løfte amatørkulturen og til å nå Bergen kommunes visjon i Amatørkulturplanen om at Bergen skal være Norges mest mangfoldige og aktive kulturby. Vi er en paraplyorganisasjon for alle som driver med kulturaktiviteter på fritiden. Vi er medlemsbasert, og ønsker å stå sammen med våre medlemmer for å bedre rammebetingelsene for amatørkulturen. Jo flere vi er, jo større gjennomslagskraft har vi.

Hva er Amatørkultur?
Det er flytende overganger mellom en amatør og en profesjonell innenfor kunst- og kulturlivet. Den formelle definisjonen av en amatør er en person som driver med kunst, vitenskap og lignende uten a? ha dette som levebrød. En profesjonell defineres som en person som er fagutdannet og som gjør noe ofte og systematisk relatert til et yrke.
Man er med andre ord amatør i den forstand at aktiviteten eller hobbyen blir drevet på fritiden og at man ikke har en profesjon gjennom utdanning som man systematisk arbeider med. Jfr. V-F rapport 12/97 av George Arnestad og Ove Osland