Baneveien 16 skal bli nye kontorer for advokatene Wikborg Rein. Blokken har stått tom i nesten 10 år, men skal nå få nytt liv med både boliger kontorer og utadrettet virksomhet.

OBS! Artikkelen er mer enn ett år gammel

Tjenester

Eiendomsforvalter: EGD Property

EGD Property, med kontorer i hjertet av Bergen sentrum, er dedikerte til å forvalte og utvikle historiske eiendommer med respekt for byggenes opprinnelse og storhetstid. De eier i dag over 100.000 m2 fordelt på 18 eiendommer innen næring og bolig. Gjennom bærekraftige og miljøvennlige løsninger, moderniserer de bygårder til funksjonelle, inspirerende og inkluderende lokaler. CEO, Tor Fredrik Müller, ser EGD som en forgjenger i det grønne skiftet innen eiendomssektoren, og fokuserer på sosiale, økonomiske og miljømessige aspekter ved utvikling. Selskapet jobber aktivt for å skape et enda mer levende sentrum i Bergen, blant annet gjennom nye prosjekter som kulturkvartalet på Verftet og Baneveien 16.

Bergen sentrum består av en mengde vakre, ærverdige og historiske bygg og bygårder. I denne serien har vi tatt kontakt med noen av byens største aktører innenfor næringseiendom, for å finne ut hva som kreves for å forvalte, drifte og videreutvikle disse eiendommene.

Ordene “on top of the world» får en helt ny mening når man besøker kontorene til EGD Property. Med adresse Sydnesplassen 1, nærmeste nabo til den majestetiske Johanneskirken, skuer man over hele sentrum fra takterrassen. Og når byen i tillegg spanderer både sol og varme vårtemperaturer, da er det virkelig fint å være på jobb.

– Vi kjøpte denne eiendommen i 2010, og renoverte det hele. Vi tilbakeførte fasaden til fordums prakt, innførte kobberdetaljer og smijern, og tok for oss hele innsiden. Målet var at kontoret skulle være en inspirasjon for våre leietakere, og viser godt hvordan vi jobber med eiendommer for å ta dem tilbake til sin storhetstid, samtidig som vi lager varme, funksjonelle bygg til optimalt bruk, forteller Tor Fredrik Müller. Kontoret er vårt andre hjem.

Eiendomsforvalter: EGD Property
Fra kontorene til EGD Property på Sydnesplass 1 forvaltes mer enn 100.000 m2 eiendom, i tillegg til øvrige virksomheter i EGD Holding.

Moderne og stilfult

Kobberdetaljene er med årene blitt grønne, og matcher nå taket på den over 100 år gamle kirken som strekker seg høyt over Sydnesplassen. Et tykt dekke av eføy vokser på den ene siden av bygningen, og det grønne er en flott kontrast til fargene rundt. Inne er det lyst og åpent, med trapper som slynger seg oppover gjennom hele bygget. Moderne stilvalg, og både dekorative og funksjonelle løsninger preger det hele.

EGD Property er ett av flere selskap under EGD Holding, som alle har spesialisert seg innenfor ulike områder. Andre selskaper i konsernet inkluderer EGD Capital, EGD Shipholding, og EGD Management.

Forgjenger

Tor Fredrik er CEO av EGD Property. Selskapet har hatt en jevn vekst, og eier i dag rundt 100 000 m2, fordelt på 18 eiendommer. Porteføljen består av næringseiendommer og boligutviklingsprosjekter.

Fokuset på høy kvalitet, godt design, og kanskje viktigst av alt ifølge Tor Fredrik: Bærekraftige og miljøvennlige løsninger.
– Bærekraft er øverst på agendaen, og må være det videre. Det er tiden vi er i, sier han. For EGD Property handler det
om å innse sin egen posisjon, og evne til å påvirke positivt i samfunnet.
– Bærekraft består av økonomisk- miljømessig og sosial bærekraft. Det er viktig å ta med seg alle disse tre elementene.

Mange vil ikke gjennomføre et prosjekt dersom det ikke er økonomisk bærekraftig, men noen ganger må vi det. Og vi ser at det gagner oss alle på sikt. Å utvikle en by med sterkt kulturliv, næringsliv som trivdes, hvor befolkningen ønsker å oppholde seg, er et pluss for alle. Og vi er i en posisjon hvor vi kan utvikle prosjekter for å styrke alle disse punktene, sier Tor Fredrik.

Eiendomsforvalter: EGD Property
CEO Tor Fredrik Müller.

Kulturkvartalet

EGD Property tilbyr tjenester innen eiendomsutvikling, som blant annet inkluderer kjøp og salg av eiendommer, utvikling og planlegging av eiendomsprosjekter og drift av eiendommer. Selskapet har bred erfaring innen eiendomsbransjen, og har allerede gjennomført flere store og vellykkede eiendomsprosjekter, mange ved hjelp av godt samarbeid med andre aktører i bransjen. Vi gleder oss til å komme i gang med utvikling av det spennende kulturkvartalet på Nøstet.

– I samarbeid med Bergen kommune og Stiftelsen Kulturhuset USF, har vi utarbeidet det som skal bli landets beste kulturkvartal. Og når vi har kommunen med på laget, blir dette et sted som skal være for alle.

Eiendomsforvalter: EGD Property
Kjødehallen på Dikkedokken er et spennende transformasjonsprosjekt som utvikles i samarbeid med Bergen kommune og Stifltelsen Kulturhuset USF.

Samarbeid

Den gamle Kjødehallen på Dikkedokken skal transformeres til konsertarena med plass til 4000 mennesker. Her er ambisjonen at det meste skal bevares og tilføres ombruksmaterialer. Hele området vil bli knyttet sammen med brodforbindelse til boligprosjektet ved siden av. Dette blir en ny og spennende bydel for alle, som skal yre av liv fra morgen til kveld. Det kommer blant annet en stor flytende sauna, sjøbad og strandpromenade.

Slikt samarbeid mellom privat og offentlig er noe Tor Fredrik gjerne vil se mer av.

– Dersom vi kan etablere en standard hvor man treffes oftere, deler informasjon og kunnskap, og snakker sammen. Da kan vi bygge opp samholdet og bygge en by hvor alle trives, uansett omstendigheter.

Tilhørighet

EGD Property er opptatt av å gjøre Bergen til en bedre by for alle samfunnslag. Selv om denne delen av selskapet er forholdsvis ny, har EGD en lang historie i Bergen, og med det kommer ikke bare integritet. Det kommer også et navn og rykte å ivareta, og tillit som skal være fortjent.

– Vi er stolte av å komme fra, og høre til her i Bergen. Som takk for alle årene, og suksessen vi ser, er det viktig for oss å gi tilbake. Vi er svært heldige som har fått den muligheten og er i en posisjon hvor vi kan påvirke, og bidra til byen slik den fortjener.

Stor nedgang

I Bergen sentrum har innbyggertallet blitt redusert fra ca 80.000 til 40.000 de siste 100 årene. Næringslivet sliter med å holde på kundegruppene sine, og bydelene trekker stadig flere ut av de sentrale områdene. Løsningen, tror han, er å bedre tilrettelegge på alle områder.

– Vi må bygge opp kulturen, næringslivet, mat og handel. Flere av bygningene må åpnes opp for offentligheten, med tilrettelagt bruk og gjennomtenkte, gode løsninger. Det finnes ingen «quick fix» for å løse problemene, men dersom vi øker samarbeidet, leter etter løsninger, og sakte jobber oss mot målet, vil vi se resultater. Alt henger sammen, understreker han.

Eiendomsforvalter: EGD Property
BA-huset i Vestre Torggate 11 er et prosjekt hvor bygget og fasaden er renovert til fordums prakt. I tillegg er det åpnet opp for publikum på gateplan, for å bidra til et enda mer yrende og inkluderende folkeliv i sentrum.

Flerfunksjonalitet

EGD Property har tydelige verdier, og Tor Fredrik verner om disse. Det handler om å skape en by for alle. Tilrettelegge for gratis aktiviteter, åpne tilbud og færre avstengte områder. Å skape et yrende liv på gateplan, og åpne opp for et bredere tilbud, slik vi ser i andre storbyer. Han drar frem BA-huset, som ligger like nedenfor deres egne kontorer. Flagget med BA sin gjenkjennelige logo vaier stolt i vinden.

– Også her har vi tatt fasaden tilbake til sin originale prakt. Men inne er det restaurantlokaler i første etasje, som også fungerer som de ansattes kantine. Fra klokken 13 åpnes det opp for øvrige bergensere, forklarer Tor Fredrik. Dette er et konsept han brenner for. Flerfunksjonelle og åpne spisesteder, som skaper liv utenfor de tradisjonelle rammene.

– Ensomhet i byer er et stort og voksende problem. Ved å skape områder som er lyse, åpne og innbydende, og tilgjengelige for alle, kjemper vi mot slike samfunnsproblemer. Vi som har muligheten, og evnen, må tilrettelegge for disse prosjektene, slik at de svakere i samfunnet kan ivaretas, og løftes frem, avslutter han.