Tidligere utgivelser av magasinet byLIV Bergen

I arkivet på denne siden finner du tidligere utgivelser av magasinet byLIV Bergen. Første nummer ble utgitt 12. mai 2016. Det kom to nummer første året, et vår/sommer-nummer og et julenummer. I 2017 ble det utgitt fire nummer, hvor sommerutgivelsen var på engelsk tilpasset utenlanske turister. I 2018 og 2019 ble magasinet utgitt fire ganger i året, med turistutgave om sommeren. I 2020 ble utgivelsene preget av covid-19 og sommerutgaven ble først utsatt deretter utgitt på norsk i stedet for engelsk, siden turistene uteble pga. reiserestriksjonene. I 2021 var det to utgivelser, mens det fra og med 2022 har vært tre utgivelser årlig. Sommeren 2020 fikk magasinet byLIV Bergen egne nettsider på bergensentrum.no som har mer enn 400.000 besøkende og 1 million sidevisninger i året, og rundt 25.000 nyhetsbrev-abonnenter gjennom kundeklubben byVENN. Her publiseres redaksjonelle inspirasjonssaker innhold fortløpende.

Ansvarlig utgiver er Bergen Sentrum AS. Produsent er BTSG Media AS. Grafisk design og trykk er ved Aksell AS.