Tidligere utgivelser av magasinet byLIV Bergen

I arkivet på denne siden finner du tidligere utgivelser av magasinet byLIV Bergen. Første nummer ble utgitt 12. mai 2016. Det kom to nummer første året, et vår/sommer-nummer og et julenummer. I 2017 ble det utgitt fire nummer, hvor sommerutgivelsen var på engelsk tilpasset utenlanske turister. I 2018 og 2019 ble magasinet utgitt fire ganger i året, med turistutgave om sommeren. I 2020 ble utgivelsene preget av covid-19 og sommerutgaven ble først utsatt deretter utgitt på norsk i stedet for engelsk, siden turistene uteble pga. reiserestriksjonene. I 2021 var det to utgivelser, mens det fra og med 2022 har vært tre utgivelser årlig. Sommeren 2020 fikk magasinet byLIV Bergen egne nettsider på bergensentrum.no som har mer enn 1 million sidevisninger i året, og rundt 25.000 nyhetsbrev-abonnenter gjennom kundeklubben byVENN. Her publiseres redaksjonelle inspirasjonssaker innhold fortløpende.

Ansvarlig utgiver er Bergen Sentrum AS. Produsent er BTSG Media AS. Grafisk design og trykk er ved Aksell AS.