VestenFjeldske Eiendom AS eier og forvalter ca. 70.000 kvm utleieareal i dag, her representert ved Vågsallmenningen 14-22 som tidligere var Bergens Kreditbank og som nå er hotell og restaurant.

OBS! Artikkelen er mer enn ett år gammel

Tjenester

Eiendomsforvalter: VestenFjeldske Eiendom

VestenFjeldske Eiendom AS ble etablert i 2000 og er et datterselskap av Reitan Eiendom. Selskapet er forholdsvis nytt sammenlignet med tilsvarende selskaper i Bergen. Selskapets forretningsidé er å bygge opp en stor eiendomsportefølje i Bergen sentrum, samt et antall førsteklasses REMA Eiendommer på Vestlandet. VestenFjeldske Eiendom AS eier og forvalter ca. 70.000 kvm utleieareal i dag, og har ambisjoner om ytterligere vekst. Selskapet har de siste årene gjennomført flere gode utviklingsprosjekter og ble i 2020 prisbelønt Bergen kommune sin Arkitektur- og byformingspris for sitt «Infill-prosjekt» i Vaskerelven 39.

Bergen Sentrum består av en mengde vakre, ærverdige og historiske bygg og bygårder. I denne serien har vi tatt kontakt med noen av byens største aktører innenfor næringseiendom, for å finne ut mer om hva som kreves for å forvalte, drifte og videreutvikle disse eiendommene.

Eiendomsforvalter: VestenFjeldske Eiendom
Vaskerelven 39 – Felles atrium (Infill).

Et sterkt verdigrunnlag

Hilde Skaar er markedssjef og bærekraftsansvarlig hos VestenFjeldske, og har med seg drifts- og utbyggingssjef Jan Einar Åsbakk. De hyller verdigrunnlagene til selskapet, som alltid har handlet om god moral, bærekraft og miljøvennlige løsninger.

– I 2021 ble det gjennomført en offisiell bærekraftsrapport i Reitan Eiendom som understreket det vi allerede visste: VestenFjeldske jobber for bærekraftige løsninger, og legger mye energi, penger og ressurser inn i at våre prosjekter skal bli så grønne som mulig, sier Hilde.

– Vi har gjort dette arbeidet i mange år. Selv om denne rapporten er forholdsvis ny, og verden rundt oss sakte men sikkert snur i retning bærekraft og grønne løsninger, har vi vært der fra starten, og har alltid jobbet aktivt mot å finne de beste løsningene.

Eiendomsforvalter: VestenFjeldske Eiendom
Hilde Skaar, markedssjef og bærekraftsansvarlig hos VestenFjeldske Eiendom AS.

Det skal være ryddig

VestenFjeldske Eiendom AS opptrer under Reitan-gruppens forretningsimperium, og faller under de samme gode verdigrunnlagene. Ingen avgjørelser blir tatt uten nøye overveiing fra alle vinkler, og det langsiktige perspektivet er viktig. Samarbeidspartnere vet hvor de har VestenFjeldske, og enhver prosess er ryddig og gjennomført.

– Vi har en filosofi med verdigrunnlag og suksessfaktorer som vi følger, som igjen skal gjøre at våre leietakere trives og dermed forlenger leieforholdet. Vi samarbeider med alle, og både unner og beundrer andres suksess, sier Hilde. Hun tror respekt, og en ydmyk holdning tar selskapet langt.

Renovering og tilbakeføring

VestenFjeldske fokuserer på renovering og tilbakeføring av gamle bygninger og eiendommer. De ønsker å gjenskape et estetisk Bergen fra mange år tilbake i tiden – men med moderne, bærekraftige løsninger og et grønt fokus. Vaskerelven 1 og Foreningsgaten er allerede renovert i 2022, og Strandgaten 11 står ferdig i 2023.

– Vi samarbeider mye med både by- og riksantikvaren, og følger forslagene de gir nesten slavisk. Vi ønsker ikke å endre fasaden til noe nytt, men å tilbakeføre til storhetstiden til hvert prosjekt, sier Jan. Han forklarer at de bruker mye tid sammen med arkitekt, og leter frem gamle bildereferanser til hvert bygg for å se hvordan det var før.

– Så selv om vi gjerne skulle ønske vi kunne ha solceller på tak og vegger, er ikke det et alternativ på noen av eiendommene. Vi må finne andre løsninger for å nå våre mål når det gjelder bærekraft og miljø. Det er en evig balansegang.

Eiendomsforvalter: VestenFjeldske Eiendom
Vaskerelven 39.

Vaskerelven 39

Et av prosjektene til VestenFjeldske som har fått mye anerkjennelse for både arkitektur og gode løsninger ellers, er Vaskerelven 39. Det moderne interiøret og “infillen” i fasaden står i sterk kontrast til resten av den tradisjonelle bergensbygningen, men er både estetisk vakker og funksjonell.

Fordelsprogram

– Vi ønsker å alltid være der for våre leietakere, og er stolt av å kunne tilby passende lokaler til både en bedrift i vekst, eller som nedskalerer. Derfor har vi alltid ledige plasser i våre bygninger, slik at vi kan tilrettelegge på best mulig måte. Likevel er våre nåværende eiendommer 95% utleid, forklarer Jan.

VestenFjeldske sine leietakere har tilgang til fasilitetene i andre bygg som sykkelparkering, garderober, med mer, gjennom deres fordelsprogram. Både eksterne og interne samarbeidspartnere gir gode avtaler og rabatter, som bidrar til sirkulærøkonomien i området. Her handler det om å øke tilgjengeligheten rundt ethvert prosjekt som VestenFjeldske tar del i, og gjøre byen mer attraktiv – både som arbeidssted og boligområde. Et viktig poeng her er å høre på leietakerne, lytte til ønsker, og å være på plass med det som trengs.

Eiendomsforvalter: VestenFjeldske Eiendom
Castbergkvartalet – planlagt ferdigstillelse i 2024

Castbergkvartalet

Et av de nyeste prosjektene til VestenFjeldske er Castbergkvartalet. Prosjektet ligger i Bergen sentrum sin hovedakse som strekker seg fra Torget til Johanneskirken. Her skal det utvikles et levende kvartal med en grønn lunge, hvor det er tenkt serverings- og oppholdssteder, gode arbeidsplasser og boliger, samt flere publikumsrettede tilbud. I tillegg skal det etableres et Helsehus i Eldoradogården like ved. Dette for å utvide tilbudene som som publikum etterspør, og gjøre Bergen sentrum enda mer attraktivt.

– Vi eier i dag flere næringsbygg i dette område og ser at denne delen av sentrum er godt brukt av de lokale, og fremtiden her er lys. Med diskusjoner rundt hva som skal skje på Dokken, og utviklingen vi allerede ser i området er dette et prosjekt og område vi vil satse på, sier Hilde. Hun håper at tilføringen av gjennomtenkte konsepter, vil øke bruken, og igjen tilføre nye ting til byen.

Mer drakraft

– Vi savner mer engasjement og drakraft fra byråkratiet. Søknadsprosesser tar ofte lang tid, noe som kan være svært frustrerende. Vi er svært heldige som har de ressursene vi har, og kan stå i det. Men vi savner en kommune som er mer ja enn nei, og enklere prosesser rundt store prosjekter som virkelig gir mye til hele byen. Slik kan vi sammen skape en mer levende by, med fine og funksjonelle bygninger og områder gjennom det hele, avslutter hun.