DNB Næringseiendom forvalter blant annet Galleriet kjøpesenter på Torgallmenningen midt i Bergen sentrum. Foto: DNB Næringseiendom

OBS! Artikkelen er mer enn ett år gammel

Tjenester

Eiendomsforvalter: DNB Næringseiendom

DNB Næringseiendom er en av Norges største eiendomsforvaltere og forvalter over 947.000 kvm eiendom over hele landet – fordelt på kontor-, kjøpesenter og hotellbygg. I Bergen er det blant annet Galleriet og Sundt, i tillegg til flere andre sentrumseiendommer, som driftes og forvaltes.

Bergen sentrum består av en mengde vakre, ærverdige og historiske bygg og bygårder. I denne serien har vi tatt kontakt med noen av byens største aktører innenfor næringseiendom, for å finne ut mer om hva som kreves for å forvalte, drifte og videreutvikle disse eiendommene.

I kulissene

Renate Iversen er Eiendomssjef i DNB Næringseiendom, og har et overordnet ansvar for noen av eiendommene innen seksjonen Kjøpesenter og Hotell, hvor Galleriet og Sundt er to av byggene i hennes portefølje. Arbeidsområdet innebærer blant annet utleie, strategi, eiendomsutvikling og ombyggingsprosjekter på de ulike eiendommene.
– Jeg tror ikke mange tenker over at en aktør som DNB Næringseiendom forvalter sentrale og kjente bygg, som mange har et forhold til, slik som Galleriet, smiler Renate.
– Når folk besøker Galleriet, så skal de gjerne møte noen, shoppe eller spise. Lite tenker besøkende på at det sitter noen som oss «i kulissene», med en tydelig strategi og et stort fokus på å skape gode opplevelser for folk, tilby et variert utvalg butikker og serveringssteder.

Bevaringen av Sundt

Det siste året er det spesielt en eiendom som har tatt mye av tiden til Renate, og vil fortsette å være et stort prosjekt de neste årene. Det ikoniske og fredede Sundt bygget må gjennomgå en omfattende betongrehabilitering.
– Når vi først står i en situasjon hvor vi må «nullstille» et historisk bygg så har vi også valgt å se på hvilke muligheter vi har til å løfte frem byggets kvaliteter og skape noe unikt og nytt i sentrum, sier hun.
Til å gjennomføre jobben har Renate et stort og dyktig prosjektteam som alle er ekstra motiverte for å få ta del av historien til Sundt.
– Prosjektet som vi nå igangsetter på Sundt er komplekst, med mange hensyn å ta og store beslutninger som skal fattes. Valgene vi tar fremover vil påvirke sluttresultatet og hvordan Sundt skal fremstå, sier Renate.
– Fredningen setter blant annet noen tydelige rammer som vi må jobbe innenfor, men disse ser vi ikke på som begrensende for utviklingen.

Eiendomsforvalter: DNB Næringseiendom
Renoveringen av Sundt kommer med et enormt potensiale for sentrum. "Nye Sundt" skal etter planen gjenåpne i 2024.

Å tenke stort

Med den tekniske oppgraderingen av bygget vil Sundt bli like moderne som et nybygg, men forskjellen er at DNB Næringseiendom her har med seg en lang og spennende historie, og visjonære tanker om å føre «Verden til Bergen». Tanker fra Sundt byggets arkitekt, Per Grieg, og en av landets største manufaktureiere på slutten av 1800-tallet, Christian Sundt. Grieg er arkitekten som dro ut i Europa for å hente inspirasjon til Sundt og Christian Sundt er handelsmannen som ønsket et varemagasin bygget etter de store franske varemagasinene.
– Med et slikt utgangspunkt så er det klart at vi også må tørre å tenke stort og litt utenfor boksen, sier Renate med begeistring.
– Det er lett å bli både ydmyk, imponert og inspirert av de store visjonene som var knyttet til Sundt allerede på 1930-tallet. Drømmen om noe stort og internasjonalt i Bergen, smiler Renate.
– Derfor har vi også lagt stor vekt på den kommersielle utviklingen av Sundt i dette prosjektet. Vi har en strategi på plass i en tidlig fase og vi ønsker å skape noe annet med Sundtbygget. Noe som kan tilføre sentrum økt konkurransekraft og gi bygget nytt innhold basert på trender – det folk savner og vil ha. Her har vi mange spennende tanker, men det er fremdeles tidlig i prosessen og mye jobb som skal legges ned i dette fremover, understreker hun.

God hjelp

For å kunne gjøre en grundig jobb er det nødvendig å ha med seg de rette hodene og riktig kunnskap. Derfor har Renate og NDB Næringseiendom fått hjelp til å samle inn nødvendig data slik at de har et godt innsiktsgrunnlag som verktøy for veien videre. De har også fått med seg både interiørarkitekt og et reklamebyrå for å utvikle et konsept for «Nye Sundt».
– Det finnes gode eksempler på ombyggingsprosjekter i Bergen som har tilført både bygget og sentrum noe nytt. Hotel Norge er et av disse. En fantastisk renovasjon hvor man har valgt et konsept som har endret på det tradisjonsrike hotellet, og heller skapt en møteplass for folk, sier Renate. Det er dette hun ønsker å bygge opp under.
– Byen vår trenger at det tilføres nye opplevelser og at flotte sentrumseiendommer får en fortjent oppgradering. Det er mange aktører innen næringseiendom som har gjennomført flotte prosjekter i sentrum eller som planlegger dette. Bygg som har forsvunnet i bybildet løftes frem igjen, og får nytt liv, kan Renate fortelle.

Miljøfokus

Som organisasjon har DNB NE et stort fokus på miljø i driften og forvaltningen av sine bygg. Dette er selvsagt også viktig i rehabiliteringen av Sundt. Fokuset på bærekraft skal gjennomsyre det som skjer.
– Vi har blant annet mål om å lage grøntareal på taket, og vil sørge for en stor grad av gjenbruk. Både butikkinnredning og byggets fasadevinduer skal brukes igjen, forsikrer Renate.
Et eksempel på hvor gjenbrukspotensiale er stort er i ombygging av butikkarealer.
– Her har vi nettopp gjennomført et prosjekt med danske Noa Noa på Galleriet. Noa Noa har som oss i DNB Næringseiendom et sterkt fokus på bærekraftige løsninger og de har derfor overtatt nesten alt av eksisterende innredning fra forgjengeren Vero Moda. Nå får gammel innredning nytt liv, og kundene får oppleve en ny og flott butikk, som har spart miljøet. Som en stor aktør har vi et samfunnsansvar, og det skal vi selvsagt ta.

Å skape sammen

Renate og DNB Næringseiendom har et brennende engasjement for sentrumsutvikling. Muligheten til å tilføre nye arbeidsplasser, møteplasser, butikker, serveringssteder og opplevelser til Bergen sentrum er noe de tar på alvor. Samarbeid og kunnskapsdeling med andre eiendomsforvaltere, organisasjoner, leietakere og andre aktører er også nødvendig for å skape vekst og holde seg oppdatert på utviklingen i markedet.
– Mentaliteten må være at sammen skaper vi muligheter, avslutter Renate.