Jernbanestasjonen, med sin ærverdige arkitektur, historiske betydning og kulturelle verdi, ble kåret til Bergens flotteste arkitektur av leserne i BT i 2022. Stasjonen gjennomgår i disse dager en spennende utvikling med nye konsepter og økt kapasitet, som vil bidra til å trekke flere mennesker til Jernbanestasjonen.

OBS! Artikkelen er mer enn ett år gammel

Transport

Jernbanestasjonen: Fra historisk perle til pulserende byliv

Bli med på en fascinerende reise inn i hjertet av Bergen – til den ærverdige Jernbanestasjonen. Kåret til Bergens flotteste arkitektur, står denne historiske perlen på terskelen til en spennende forvandling. I denne historien får du innblikk i dens fortid, nåtid og fremtid – en visjonær reise i tid som kombinerer det beste av det gamle og det nye. La oss utforske de store endringene som puster nytt liv i dette ikoniske landemerket, og hvordan disse fornyelsene, uten å miste synet av sin rike kulturarv, vil gjøre den enda mer attraktiv for innbyggere og besøkende i Bergen.

De siste årene har det vært store endringer på byens jernbanestasjon. Utviklingen har gjort stasjonen til et moderne og funksjonelt knutepunkt innen kollektivtrafikken, uten å miste av syne den lange historien og kulturen som omringer bygget. Anna Bang, Eiendomssjef ved Bane NOR, forteller at både stasjonen og ruten har fått et stort løft med nye Ulriken tunnel, hyppigere avganger for passasjerer mellom Bergen og Arna, samt region- og godstog, og selvsagt nye Arna stasjon.

– Dette bidrar til at flere velger tog, og flere reisende gir flere muligheter, men også krav til jernbanestasjonen i Bergen. Noe vi selvsagt synes er veldig gøy og utfordrende, forteller Anna, og understreker at Bane NOR er stolt av å kunne tilby både kontorer og butikker til de reisende som oppholder seg på stasjonen.

Jernbanestasjonen: Fra historisk perle til pulserende byliv
Målet er at konseptene som velges først og fremst skal være tilrettelagt for togreisende, og mennesker som oppholder seg, eller er i området ved Jernbanestasjonen. For mange som pendler er jo dette i praksis deres nabolagssenter, sier Anna Bang, Eiendomssjef ved Bane NOR.

Utfordrende marked

Til tross for pandemien har det skjedd mange endringer, nyåpninger og dukket opp spennende konsepter de siste årene. Men det har vært utfordrende å finne nye kommersielle konsepter i et marked som har vært langt nede over lang tid.

– Vi har klart å lande på en god kombinasjon nå, med kiosk, sushi, strikk og det lokale klesmerket BRGN, som har et unikt konsept med klær og kafé. Målet er at konseptene som velges først og fremst skal være tilrettelagt for togreisende, og mennesker som oppholder seg, eller er i området ved Jernbanestasjonen. For mange som pendler er jo dette i praksis deres nabolagssenter, sier hun.

Jernbanestasjonen: Fra historisk perle til pulserende byliv
- Målet er å skape en pulserende bydel rundt stasjonen, hvor man kan oppleve kultur, kunst, mat og drikke, samt å jobbe med å gjøre stasjonen mer miljøvennlig. Blant annet ved å tilrettelegge for sykkel og økt bruk av kollektivtransport, noe som faller naturlig for et sted som Jernbanestasjonen.

En stor jobb

Stasjonen er en historisk viktig bygning med både kulturell, arkitektonisk og sosial betydning, noe som må tas med i vurderingen når man forvalter den. Anna forteller at Bane NOR Eiendom er stolte av å ta vare på en viktig del av kulturarv, og har både fagkompetanse internt og et tett samarbeid med antikvariske myndigheter. Alt som gjøres på stasjonen må avklares i samarbeid med fylkeskonservator, og det er et godt samarbeid som sørger for at bygget ivaretas, samtidig som det innbyr til liv og røre.

I 2021/22 ble skifertaket på den gamle stasjonsbygningen renovert etter antikvariske prinsipper. Dette var et prosjekt gjennomført i samarbeid med antikvariske myndigheter. I 2015/16 ble glasstaket i ventehallen renovert, også dette etter antikvariske prinsipper.

– Vi har store ambisjoner for Jernbanestasjonen, og ønsker å gjøre den til en enda mer attraktiv og funksjonell del av byen. Vi jobber med å utvikle nye og spennende konsepter for stasjonen, som både er tilpasset reisende og byens befolkning. Men det må skje i riktig rekkefølge, og vi må gjennom mange ringer før vi kan si kjør, smiler Anna.

Fremtiden

Målet er å skape en pulserende bydel rundt stasjonen, hvor man kan oppleve kultur, kunst, mat og drikke, samt å jobbe med å gjøre stasjonen mer miljøvennlig. Blant annet ved å tilrettelegge for sykkel og økt bruk av kollektivtransport, noe som faller naturlig for et sted som Jernbanestasjonen. Anna tror fremtiden er svært lys og spennende for det historiske Bergensbygget.

– På kort sikt vil vi fortsette å utvikle og forbedre de eksisterende konseptene på stasjonen, samt tilrettelegge for enkel og smidig reise for alle togreisende. På lang sikt vil vi se på muligheter for utvidelse og modernisering av stasjonen, samt samarbeid med lokale aktører og institusjoner for å skape en mer mangfoldig og spennende opplevelse for alle som besøker stasjonen. Vi ser et stort potensial i Jernbanestasjonen, og vi jobber hardt for å utvikle stasjonen til å bli en enda mer attraktiv og funksjonell del av byen, avslutter hun.