Bergen Havn har plukket bærekraftsmål som strategisk følger deres arbeid. Havnen har spesielt fokus på mål rundt ren energi og klimatiltak, og har tatt konkrete skritt for å bidra til å oppfylle disse. Det jobbes for å fremme målene om bærekraftig økonomisk vekst, samt ansvarlig forbruk og produksjon, forteller kommunikasjonssjef Astrid Tomassen.

OBS! Artikkelen er mer enn ett år gammel

Transport

Bergen Havn: Et bærekraftig hjerte i byen

Bergen Havn har en lang historie som viktig handelshavn, men har også tatt på seg en ny rolle som ledende aktør innen miljø og bærekraft. Havnen stiller sterkt innen grønn drift, og har flere initiativer i gang for å redusere sin miljøpåvirkning, for videre å bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål i Bergen.

– Vi har en viktig samfunnsoppgave som en av Nordens største og mest innflytelsesrike havner, hvor vi skal være med å bidra til å løfte Bergen som en foregangsby innen miljø og klima. Som en såpass stor del av byens infrastruktur og historie, ser vi på dette som en selvfølge, og tar på oss dette ansvaret med glede, forteller Christian Hafstad, maritim leder hos Bergen Havn.

Bærekraftig vekst

Bergen Havn har plukket bærekraftsmål som strategisk følger deres arbeid. Havnen har spesielt fokus på mål rundt ren energi og klimatiltak, og har tatt konkrete skritt for å bidra til å oppfylle disse. Det jobbes for å fremme målene om bærekraftig økonomisk vekst, samt ansvarlig forbruk og produksjon, forteller kommunikasjonssjef Astrid Tomassen.

Bergen Havn: Et bærekraftig hjerte i byen
Foto: Eivind Senneset

Setter krav

Virkningen av tiltakene som allerede er gjort i havnen, merkes tydelig allerede nå, og Christian tror vi vil se enda større endringer innen næringen de kommende årene. Bergen Havn har gjort store investeringer i infrastrukturen for elektrifisering av skip, og det finnes nå landstrømanlegg for skip langs hele kaien. Dette har bidratt til en betydelig reduksjon av utslipp fra skipstrafikk i havnen.

– Som en av Nordens største aktører innen spesielt cruiseturismen, og med mengden store skip som legger til kai med oss, er vi store nok til å kunne utøve press på bransjen. Vi følger kommunens krav, og rederiene følger våre. Så når vi legger til rette for, og krever bruk av for eksempel landstrøm ved våre kaier, skjer det noe i en større skala, sier Christian.

Bruk av landstrøm betyr at skipene som legger til kai i Bergen, kobler seg til strøm fra land, og dermed skrur av dieselmotorene når de er i havnen. Dette reduserer luftforurensing, samt fører til et langt lavere støynivå i havnen og områdene rundt.

Interne og eksterne løsninger

Diskusjoner rundt bærekraftig cruiseturisme, og hvordan tilrettelegge for en bedre miljøpolitikk i bransjen har vært mange og store de siste årene, og Bergen Havn forstår bekymringen. Men som stor aktør er det viktig å se saken fra begge sider.

– Vi trenger cruiseturismen, og det er ikke et reelt alternativ for byen å bare kutte dette helt. Vi ønsker heller å lede an en endring i næringen, og slik kunne bidra mer positivt til klima- og miljøbevegelsen, sier Astrid.

I tillegg til kravene som stilles eksternt, skal det også nevnes at Bergen Havn har tatt i bruk en stor andel elektriske biler, og generelt innfører en rekke forebyggende tiltak for å bedre sin grønne profil, også internt. Alt fra stort til smått hjelper. Bergen Havn er 14001 sertifisert, og jobber for å tenke miljø og bærekraft på alle plan.

Bergen Havn: Et bærekraftig hjerte i byen
Foto: Eivind Senneset

Sommeren er her

Bergen Havn er en stor og viktig del av Bergens historie og økonomi, og nå også en ledende aktør innen miljø og bærekraft. Havnen samarbeider aktivt med lokal næring, organisasjoner og bedrifter. Dette gjør havnen til en foregangshavn i Norge, og en modell for andre havner og rederier verden rundt. Et stort ansvar. Nå klargjøres det hele for en travel sommersesong.

– Vi er ikke bare en cruisehavn, og passer alltid på å tilrettelegge for fritidsbåter og den generelle småbåtturismen. Det er spesielt hyggelig når været spiller på lag, og havnen fylles med både bergensere og folk fra andre deler av landet, sier Christian. Han understreker at selv om sommeren er mer hektisk, er det også den tiden av året hvor det er kjekkest på jobb.

– Ingen dager er like, og det er stor variasjon. Men jevnt over forsøker vi å holde på roen og skape en hyggelig atmosfære i havnen. Våre sommerhjelper er til stede over hele området, og er behjelpelig om det skulle være noe. Vi setter stor pris på at de ivaretas av alle som bruker havnen, slik at stemningen holder seg god. Og skulle det bli problemer har vi vektere inne som patruljerer på kveldstid i høysesongen, forsikrer han.