Galleriet ble kåret til Norges beste kjøpesenter i 2022. Galleriet eies av DNB Liv og driftes av DNB Næringseiendom. Kjøpesenteret har over 70 butikker og spisesteder fordelt over syv etasjer.
Mote

Galleriet er Norges beste kjøpesenter

Galleriet kjøpesenter ble i mars kåret til Årets kjøpesenter 2022. Prisen er basert på blant annet markedsføring, organisering, butikkmiks, økonomisk status, arkitektur og miljøbevissthet, og er den gjeveste prisen å få på den årlige kjøpesenterkonferansen.

Etter en grundig vurdering av alle kriteriene, kom juryen enstemmig til konklusjonen om å kåre Galleriet kjøpesenter som vinneren, tross sterk konkurranse fra blant annet Lagunen kjøpesenter. Regionen hevder seg, med andre ord. Konkurransen har aldri vært jevnere, men det var altså Bergens mest sentrale og svært populære senter som stakk av med prisen.

Juryens grunngivelse

Juryen grunnla sin avgjørelse med at Galleriet har gjennomgått en omfattende oppgradering av en kompleks bygningsmasse, og har gjennom denne prosessen skapt sin egen, tydelige profil. Nye og unike konsepter, sammen med kjente og etablerte aktører, bidrar til en god butikkmiks. Arkitekturen løftes frem som en integrert del av markedsføringen, og eiendommen brukes aktivt som kanal for sanselige opplevelser, aktiviteter og kampanjer. Målgruppen er tydelig definert, og kommunikasjonen er tydelig rettet mot disse.

Driften av senteret er også trukket frem i grunngivingen, og senteret overbeviser med energieffektivitet og bærekraft. Det vises solid sosialt engasjement gjennom praktisk integreringsarbeid, og der fysiske rammer setter naturlige begrensninger, er det gjennom tematisering tilrettelagt for trivsel i hverdagen for de ansatte. Galleriet tenker helhetlig og langsiktig. Den imponerende forvandlingen fremstår som et resultat av iherdig innsats, et boblende engasjement og en sterk tro på eget produkt.

Forbedringspotensiale

Senterleder Hågen Solheim er svært stolt over å ha vunnet prisen, tross sterk konkurranse. Galleriet eies av DNB Livsforsikring og driftes av DNB Næringseiendom. Kjøpesenteret har omtrent 70 butikker og spisesteder fordelt over syv etasjer, og det er stadig utvikling, forbedring og utbedring av potensialet i senteret.

– Med DNB Livsforsikring som eier tenker vi helhetlig og langsiktig. Gjennom innsikts- og kundeanalyser fant vi områder hvor vi klart hadde forbedringspotensiale. I hovedsak gjaldt det atmosfæren, fremkommeligheten og butikkmiksen. Her kunne vi bli bedre, erkjenner Hågen.

Galleriet er Norges beste kjøpesenter
Galleriet gjennomførte et stort ombyggingsprosjekt før pandemien. Senteret fikk en lunere atmosfære, med mørkere farger og mer treverk. I dagens senter er det både intimt, oversiktlig og enkelt å navigere hvor man behøver å gå.

Lokale og nasjonale drivere

På bakgrunn av analyser ble tiltak iverksatt, og betydelige investeringer gjort. Et stort ombyggingsprosjekt ble gjennomført før pandemien. Senteret fikk en lunere atmosfære, med mørkere farger og mer treverk. I dagens senter er det både intimt, oversiktlig og enkelt å navigere hvor man behøver å gå.

–  I tillegg ble lokaler delt opp slik at det ble flere butikker. Det ga oss en bedre butikkmiks. Senteret har oppnådd en fin blanding av lokale drivere og nasjonale kjeder. Videre bygget vi et nytt restauranthjørne ved hovedinngangen fra Torgallmenningen, som har blitt meget godt mottatt. Vi opplever at gode, trygge og fungerende møteplasser er lagt mer fokus på etter pandemien, og dette er en stor del av vår profil i dag, påpeker Hågen. Han tror at mye av dette arbeidet er det som ligger i bunn for den gjeve prisen.

– Vi har gjort mye riktig. Det så vi allerede i fjor, når folk kom tilbake til sentrum – heldigvis. Pandemien rammet oss hardt, og det var bykjernene, sentrum og store kjøpesenter som ble rammet hardest.

Økonomisk vekst

Galleriet kjøpesenter har oppnådd solide økonomiske resultater. I 2022 hadde de en vekst på 24 prosent i antall besøkende og 18,5 prosent i omsetningen. Omsetningen passerte én milliard kroner for første gang, i 2022. Senteret er et eksempel på at helhetlig og langsiktig tenkning, sammen med grundig planlegging og hardt arbeid, kan gi imponerende resultater, og ikke minst resultere i gjeve priser som Årets kjøpesenter.

– Vi ligger nå også høyere enn i 2019, og hadde en økning på hele 151 millioner kroner i 2022, fra det siste normalåret før pandemien, forteller Solheim.

Galleriet er Norges beste kjøpesenter

Går i spissen

Siden høsten 2021 har Galleriet deltatt i pilotprosjektet “Nettverk for bærekraftig handel”. Prosjektet bygger på erkjennelsen av at også kjøpesentre står foran en stor utfordring når det gjelder bærekraft. Her er formålet å bygge kunnskap, dele erfaringer og å lære av hverandre. Ni kjeder med butikker på Galleriet har vært med i prosjektet, og fra hver butikk har tillitsvalgt og butikksjef deltatt. Disse erfaringene deles videre til de andre butikkene i senteret, men også på tvers av de ulike sentrene som deltar i prosjektet.

I løpet av prosjektet ble det arrangert fire bærekraftsamlinger, med fokus på energibruk, avfallshåndtering og sirkulærøkonomi. Temaer har inkludert egen drift, energi og avfall, valg av leverandører og vareutvalg, innkjøp og sortiment, og sirkulærøkonomi og miljømerkede produkter.

Den opparbeidede kunnskapen samles i en sluttrapport som skal offentliggjøres. Forvalter DNB Næringseiendom har kunngjort at de vil sørge for at kunnskapen også skal komme deres øvrige seks sentre til gode.

– Ute i bydelene er det hard konkurranse fra bydelssentrene, som Bergen har mange av. Det har vi tatt hensyn til når vi prioriterer markedsføringen vår, sier Solheim.

51 prosent av kundene til Galleriet, bor eller jobber i sentrum. Senteret bruker blant annet geolokalisering i markedsføringen, og budskapet rettes til folk når de befinner seg i sentrum. Slik markedsføring bidrar til økte resultater.

Bærekraft i en årrekke

På fjorårets Kjøpesenterkonferansen – avholdt i Bergen – var Galleriet også finalist for Bærekraftprisen. Senteret har gjennom en årrekke jobbet aktivt med tiltak for å utbedre bærekraftig drift, og videre bidra til det grønne skiftet.

Allerede i 2011 lanserte kjøpesenteret prosjektet Subwaste. Med det var de tidlig ute i den norske kjøpesenterbransjen. Miljøstasjonen i kjelleren er utformet etter Londons undergrunnssystem, med ulike ruter for hver type avfall, til sin endestasjon. Landets kuleste avfallsrom ble det kalt den gang, og det består, 10 år senere. Galleriet har mottatt en rekke priser for Subwaste – også internasjonalt.