Åge og Monica er de eneste fast ansatte hos Matsentralen Vestland. Hvert år deler de ut 1 million måltider sammen med 9 frivillige. På restaurantfestivalen Bergen Spiser retter Bergen Sentrum AS fokus mot Matsentralens viktige arbeid.

OBS! Artikkelen er mer enn ett år gammel

Mat og drikke

Deler ut 1 million måltider årlig

Matsentralen Vestland åpnet i 2017, og har siden den gang bidratt til fordeling av overskuddsmat til fattige og vanskeligstilte i bergensregionen. Organisasjonen “redder” spiselig mat som ellers kastes, og fordeler den til over 50 ideelle organisasjoner, som leverer videre til de som trenger den. Slik får både mat, mennesker, og miljøet en ekstra sjanse.

Monica R-M Fuhr er daglig leder hos Matsentralen Vestland, og kan fortelle at det i 2021 ble fordelt hele 500 000 kg med mat – tilsvarende 1 million måltider. Sammen med seg har hun bare en annen ansatt, og 9 frivillige som bidrar til at dette kan gjennomføres. Og det er ikke det eneste som skal gjøres.

– Foruten å omfordele mat forsøker vi også å jobbe aktivt med samfunnsopplysning for redusert matsvinn. Kunnskap er det viktigste hjelpemiddelet vi har for å gjøre dette. For tiden har vi for eksempel et skoleprosjekt der vi inviterer 6. klassinger i Bergen kommune til en bærekraftssamling, sier Monica.

Deler ut 1 million måltider årlig
Åge og Monica er de eneste to som er fast ansatt hos Matsentralen.

Bergen Spiser er en mulighet

Matsentralen samarbeider aktivt med matbransjen, og restaurantfestivalen Bergen Spiser er en av flere viktige anledninger hvor det jobbes både med bevisstgjøring i bransjen, så vel som av forbrukerne, om hvordan man kan bidra til mindre matsvinn, og en mer bærekraftig industri.

– En utfordring er skaffe nok mat, og gjennom vår deltakelse i Bergen Spiser håper vi at bransjen er sitt samfunnsansvar bevisst og sørger for at eventuell overskuddsmat doneres til oss eller ideelle organisasjoner i nærmiljøet.

Den skjulte fattigdommen

Hvordan kan byens innbyggere, bidra til både en mer bærekraftig by, og å hjelpe de vanskeligstilte? Monica tror det koker ned til forståelse, kunnskap, og å vite hva vi står ovenfor.

– Først og fremst er det viktig at man erkjenner at fattigdom er en utfordring. Den skjulte fattigdommen er stor og vanskelig å få øye på. Den bidrar til utenforskap, mennesker har ikke ressurser nok til å delta i samfunnet på like vilkår. For mange oppleves dessverre fattigdom som svært skambelagt, og man strekker seg langt for å holde en vellykket fasade, forklarer hun.

I tillegg understreker Monica viktigheten av de frivillige, og all økonomisk hjelp. Mange ideelle organisasjonene er avhengig av frivillige i sitt arbeid. De aller fleste har ikke økonomi til å ansette flere, og sliter allerede med å få økonomisk bevilgning. Om ikke man har tid til å hjelpe som frivillig, kan økonomiske bidrag bety minst like mye.

Deler ut 1 million måltider årlig
Omfordeling av mat hos Matsentralen

Gode historier

Det er mange grunner til fattigdom, sier Monica. Bortfall av inntekt, langvarig sykdom, økte utgifter eller store uforutsette utgifter kan være starten. Heldigvis er det mange som kommer seg ut av fattigdommen igjen når de får hjelp og veiledning fra de ulike hjelpeorganisasjonene.

– Historier om mottakere som takket være hjelpen de har fått har kommet seg ut av fattigdom og ikke lenger trenger hjelp fra sentralen og organisasjonene som henter mat, er noe som virkelig gleder og motiverer oss. Et eksempel vi fikk høre om var en barnefamilie som for første gang hadde frukt og grønnsaker i hjemmet etter at de begynte å få mat fra sentralen, avslutter Monica.

Trenger du hjelp?

Er du vanskeligstilt og trenger hjelp for å få hverdagen til å gå rundt? Besøk matsentralen.no/matkartet for å finne organisasjonen nærmest deg som kan hjelpe.

– Vi opplever å få telefoner fra mennesker som er helt desperate, og har utsatt denne vanskelige telefonen lengst mulig slik at bankkontoen og kjøleskapet er tomt. Mange føler en stor skam med at de må spørre om hjelp. Da er det viktig for oss å få formidlet at de er langt fra alene om å ha det vanskelig.

Monica R-M Fuhr – Matsentralen