Nå kan en voksen ta med fire barn på Bybanen, hele uken, uten at det koster noe mer. Foto: Morten Wanvik for Skyss

OBS! Artikkelen er mer enn ett år gammel

Transport

Familierabatt hele uken

Reisehverdagen har blitt billigere og enklere for deg som reiser kollektivt med barn. Fire barn reiser nå gratis sammen med en voksen, hver dag, hele uken.

Tidligere har denne ordningen bare vært gjeldende på lørdager, søndager og offentlige fridager. I forbindelse med de årlige prisjusteringene til Skyss 1. februar ble den utvidet til å gjelde alle dager.
– Vi håper det vil gjøre det lettere for flere å bruke kollektivtransport i forbindelse med fritidsaktiviteter, til kulturtilbud og på tur, sier Målfrid Vik Sønstabø, direktør i Skyss.
Konkret betyr ordningen at en voksen som har billett kan ta med seg inntil fire barn fra 6 til og med 17 år gratis på buss og bane. Barn under seks år reiser uansett gratis.

Håper å få flere til å velge kollektivt

Tall fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen viser at 62 prosent av reisene i bergensregionen ble gjort med bil i 2021, mens kollektivandelen var på 11 prosent. Pandemien påvirket disse tallene: folk reiste mindre, men valgte også bilen oftere.
Bakgrunnstallene viser at kollektivandelen er klart størst når reisen er knyttet til skole eller studier, fulgt av arbeidsreiser. Med den utvidede familierabatten ønsker Skyss å bidra til at flere velger kollektivtransport også på fritiden. Den innebærer blant annet at en voksen som har periodebillett i sone A kan ta med seg barna på Bybanen eller bussen på ettermiddag og kveld, uten at det koster noe ekstra.
Rabattordningen gjelder for hele Vestland fylke, så lenge den voksne har billett i den aktuelle sonen. Den gjelder også for de av Skyss’ båtruter som er en del av den vanlige sonestrukturen. Blant dem er Askøy-båten og Nordhordlandsbåten.
– Rabatten legger med andre ord også til rette for de små hverdagseventyrene, sier Sønstabø.

Ingen prisvekst

Etter vedtak i fylkestinget i desember ble det heller ikke prisøkning på buss, bybane og båtruter som disse.
– For bilister har både drivstoff og parkering har blitt dyrere, men kollektivtransporten koster det samme, og for familier er det altså blitt billigere. De er vi glade for, sier Sønstabø.