Bryggen i Bergen og Statsraad Lehmkuhl. Foto: Visit Bergen - Lars Korvald

OBS! Artikkelen er mer enn ett år gammel

Transport

En bærekraftig opplevelsesdestinasjon

Reiselivsdirektør Anders Nyland hos Visit Bergen har hatt mang en finger med i hvordan reiselivet har taklet koronakrisen, hva som ble gjort, og hvordan sommersesongen nå blir for byen som i seg selv er en stor turistattraksjon. Hvordan har dette vært? Hva skal gjøres for å opprettholde trykket og gjøre opp for vårens lange opphold i næringen? Anders har svarene.

For Anders og resten av teamet hans hos Visit Bergen var det viktig å ta kontroll over situasjonen tidlig. Slik har de unngått forvirring, og holdt klare mål for hvordan utviklingen skulle bli, basert på regjeringens retningslinjer.

– Når uventede situasjoner oppstår må man først ta kontroll. Når man har kontroll, må man ta ansvar. Vi tok kontroll på situasjonen allerede 12. mai, og hadde tilpasset kommunikasjon på luften innen 14. mai. Vi har lagt en plan, og den skal vi følge. Vi jobber med både kortsiktige og langsiktige tiltak i nært samarbeid med våre medlemmer, forteller Anders.

En bærekraftig opplevelsesdestinasjon
Anders Nyland - Reiselivsdirektør i Visit Bergen

Bærekraftige endringer

Bergens turistnæring er en velsmurt maskin, men med mange hjul som skal gå rundt. Et samarbeid på tvers av næringen var viktig, slik at alle var klar over veien fremover, og hva som skulle til. Nemlig et ordentlig skippertak, på ekte bergensk vis.

– Vi må huske på at reiseliv handler om mye mer enn bare turisme. Reiseliv handler også om yrkesreiser, kurs, konferanse, kongress og sports- og kulturhendelser. Selv om vi kan reise internt i Norge, er det ikke mulig å kompesnsere inntektsbortfallet fra utenlandske markeder med norsk trafikk, sier Anders. Han tror det vil komme en stor endring i markedet fremover, en endring som kan bety mye for Bergen som destinasjon.

– All-inclusive-reiser på store resorter eller store skip der vi spiser, drikker og oppholder oss på et avgrenset område som ikke er tilgjengelig for andre enn gjestene, har blitt kritisert for å være lite bærekraftig. Jeg tror motstanden mot denne typen reiser vil øke. Samtidig tror jeg reiser som handler om å oppleve, utforske og lære kommer til å bli mer etterspurt. Det vil si reiser der man bruker og oppleve naturen, oppsøker kulturtilbud, går på museum, treffer lokalbefolkningen og besøker lokale spisesteder. Bergen og Vestlandet er en slik destinasjon, forklarer reiselivsdirektøren.

Jeg tror kundene vil være mer opptatt av klimavennlig transport, lokal mat og krav til miljøsertifisering hos sine leverandører.

Anders Nyland, Reiselivsdirektør i Visit Bergen

Klimaet kommer først

Før koronakrisen så man en endring i bransjen, hvor man er mindre opptatt av volum, og mer opptatt av lokal verdiskaping, lokale arbeidsplasser og lavere klimaavtrykk. Det arbeidet vil Anders fortsette med.

– Jeg tror det er en styrke for oss at vi blir sett på som en bærekraftig, opplevelsesrik destinasjon. Den fordelen skal vi etter beste evne forsøke å utnytte enda bedre. På litt lengre sikt tror jeg vi vil gjenoppdage verdien av mellommenneskelig interaksjon og samhandling, og at møte- og konferanseindustrien kommer sterkt tilbake. Men jeg tror kundene vil være mer opptatt av klimavennlig transport, lokal mat og krav til miljøsertifisering hos sine leverandører. Og vi kommer nok til å se flere hybridløsninger med digitale innslag på fysiske møter og konferanser, sier han.

Lokalbefolkningens tur til opplevelser

For Anders og Visit Bergen handler det ikke om å “lokke” turister til Bergen, det gjør byen og dens attraksjoner helt selv. Men de ønsker å skape god og målrettet kommunikasjon, som tydelig kommer frem i egne, delte, kjøpte og fortjente kanaler. Og Anders er helt uenig i tanken om at det er en mer krevende oppgave å skulle appellere til lokalbefolkningen så vel som turistene. Han håper mange lokale griper sjangsen til å gjenoppdage byen sin, uten at attraksjonene er fylt opp av turister fra verdens land.

– Jeg tror mange bergensere vil oppleve at de ikke kjenner byen sin så godt som de kanskje tror – og at det blir en positiv opplevelse. For enkelte aktører blir nok det en ny utfordring. For noen, som i mange år har lent seg på godt internasjonalt besøk, er det nok en ny øvelse å markedsføre seg lokalt og regionalt. I år har man en gylden mulighet til å jobbe med det. Det er tross alt en grunn til at tusenvis av mennesker over hele kloden har Bergen på sin “Bucket-list”. Det er fort gjort å glemme for oss som bor her.

Lurer du på hva du skal ta deg til i Bergen i dag? Besøk visitbergen.com og følg med i sosiale medier. Her finner du god informasjon tilpasset dine ønsker og behov.

En bærekraftig opplevelsesdestinasjon
Vågen i solnedgang. Foto: Visit Bergen - Willy Haraldsen