Det nye Impulssenteret i Sverres gate 3 er et tilbud for kreative mennesker som opplever det som vanskelig å få satt sine ideer ut i livet alene. Her kan de komme og idemyldre, prate og le sammen. Helt uten grenser.

OBS! Artikkelen er mer enn ett år gammel

Tjenester

Gi impulsene fritt spillerom

Trude Sletteland er tilbake med nye lokaler til sitt Impulssenter – et sted for de utrolige ressursene som finnes helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Hvor man kan finne inspirasjon, påfyll, tilbakemeldinger og kan utfolde seg innenfor egne tanker og ideer. Et sted der drømmer kanskje kommer et lite steg nærmere virkeligheten. Et sted for impulser.

– Enkelte blir bestyrtet over at jeg tilsynelatende ikke har en plan. Men jeg har jo det. Den er bare litt ulik det vi er vant til, ler Trude. Hun åpnet det nye impulssenteret i Sverres gate 3, den 2. august, med storslått utstilling fra kunstner Bitten Schei. Bildene henger i det trivelige lokalet, klare til å inspirere andre vordende kunstnersjeler. Eller hvem som helst andre som skulle snuble inn.

– Litt av poenget, eller planen om man skal kalle det det, er jo at jeg ikke vil skape trange rammer rundt Impulssenteret. At de som kommer hit blir med å skape det som skal skje videre. De trenger ikke at jeg har en plan for dem, men et sted å få utvikle seg og sine tanker videre, sammen med andre kreative og ressurssterke mennesker. Kanskje treffer de den rette personen til å realisere en tanke eller et prosjekt med, forklarer Trude. Hun ønsker å skape rom og plass til utvikling, både hos enkeltpersoner og for senteret.

Gi impulsene fritt spillerom
Det nye Impulssenteret åpnet 2. august i Sverres gate med storslått utstilling fra kunstner Bitten Schei.

Det skjer noe når vi møtes

Impulssenteret er et tilbud for kreative mennesker som opplever det som vanskelig å få satt sine ideer ut i livet alene. Her kan de komme og idemyldre, prate og le sammen. Helt uten grenser. For en ting er hun helt sikker på, og det er at når folk møtes, da skjer det noe.

– Det koster penger og ressurser å gå ut på kafè eller å treffe andre. Folk som i utgangspunktet har liten inntekt, har ikke råd til å gå ut og treffe folk, slik som du automatisk får når du har en jobb. Impulssenteret skal være dette sosiale alternativet hvor du faktisk får bidra og delta på egne premisser. Å møtes på Impulssenteret skal ikke koste noe. Økonomisk bærekraft skal komme ut fra det som oppstår i disse kreative menneskemøtene. For når kreative mennesker bidrar med ideer, kunnskap, erfaring og kompetanse kan hva som helst skje, understreker Trude.

Å finne ressursene

Trude er lidenskapelig opptatt av mennesker som ikke kan eller klarer å være i full jobb, men som likevel har ressurser og tanker eller ideer som kan tilføre noe til verden. De som kanskje ikke passer i en 9 – 4 jobb, eller dagens samfunnsmønster.

– Foreløpig er hovedmålgruppen mennesker som ikke er i full jobb, men som har behov for å møtes og gjøre noe med de evnene og ressursene de likevel har. Det er en utrolig forsømt gruppe og ekstremt forsømt ressurs. Mange har både høy utdanning og kunnskap og evner vi ikke vet å dra nytte av. Det er her Impulssenteret kommer inn. Alle disse ressursene må jo kunne brukes til noe. Det virker usannsynlig at de ikke skal kunne bidra til en bærekraftig forretningsmodell. Sammen kan vi skape noe som kan generer penger, smiler hun.

Gi impulsene fritt spillerom
På Impulssenteret skal tanker og ideer få spire og hjelp til å vokse.

Impulsene får vokse og gro

Allerede dagen etter åpning startet Impulssenteret med idemyldring. Her prates og diskuteres det i livlig lag, om hva senteret kan brukes til. Hvilke ressurser som allerede er involvert og villig til å være med på å dra inn flere. Hvilke grupper i samfunnet kan ha ekstra nytte og behov for Impulssenteret, og hvordan kan de nås fram til?

Det er tydelig at Trude allerede har samlet en gruppe mennesker rundt seg som er engasjert, involvert og løsningsorientert. Hver med sine evner, ressurser og bidrag. En podcast er på vei, og hver måned blir en ny kunstner utstilt på veggene. Håpet er at utstillingene vil trekke venner og familie, og mennesker som ellers ikke hadde tenkt på at et Impulssenter kanskje er stedet for dem. Slik skal det fortsette å vokse og bygges en identitet rundt senteret, hvor tanker og idèer får grobunn og hjelp til å vokse.

Gode idèer som faller bort

Trude underviser i entreprenørskap for privatister, og føler mange verdifulle ideer aldri blir noe av fordi de lærer at det ikke er bærekraftig. Men hva er bærekraft? For hvem? Rammene rundt et prosjekt er stramme, og mange idèer passer ikke inn. Startup-miljøet i Bergen er enormt, men fokuserer på økonomisk vekst. Ofte er det for stort fokus på pengene som gjør at mange ferske bedrifter og forretningsideer faller bort.

– Jeg opplever at mange modeller når det kommer til å starte noe, blir for trange. Man må ha en klar plan, et ferdig produkt før noen er villig til å høre eller bidra. Hos Impulssenteret skal vi hjelpe hverandre til å utvikle idèer til et stadie hvor de er gjennomførbare. Alt mange trenger er noen å kaste ball med, og tilspisse det som allerede er en god tanke eller impuls.

Vi må ha mangfold

For Trude, blir dette nye Impulssenteret en ny start. En ny mulighet til å bidra, og løfte.

– Det mangler et mangfold i samfunnet vårt, en aksept for noe nytt. Og løsningen ligger her,  i det utradisjonelle. Skal vi løse problemer med dårlig utnyttelse av ressurser, og de som faller litt utenfor, må vi se på alternative løsninger. Det er det Impulssenteret er, avslutter hun. Et alternativ for de som trenger det.

Trude informerer oss om at allerede en uke etter dette intervjuet, har forretningsideen vokst, og enda flere engasjerte mennesker har meldt sin interesse for å være med på dette samskapingsprosjektet. Hvem vet hvor fortsettelsen går?