Stikk hodet opp i elven og se hva som skjer

OBS! Artikkelen er mer enn ett år gammel

Opplevelser

Vassdraget: Utstilling og lekeplass

Akvariet i Bergen har åpnet en ny utstilling dedikert til å utforske og lære om vassdrag. Visste du at rennende vann som naturtype er klassifisert som truet? Ferskvannssystemer er spesielt truet av vår aktivitet på jorden. Hva kan vi gjøre, og hvordan kan vi hjelpe?

Utstillingen “Vassdraget” har som mål å øke bevisstheten om vassdragene og deres betydning for både mennesker og dyreliv. Den består av flere interaktive elementer som gir besøkende muligheten til å lære om hva et vassdrag er, hvordan det fungerer og hvilke utfordringer det står overfor. Her kan vi se eksempler på dyr og planter som lever i vassdrag, lære om ulike former for forurensning og se påvirkning fra menneskelige aktiviteter.

– Vi har to målgrupper, det er Mia på 8, og pappaen Nils på 32, forklarer Ørjan Sælesminde. Han er prosjektleder for utstillingen, og utdannet biolog.

– Med utgangspunkt i disse to målgruppene, har vi valgt å gjøre utstillingen både interaktiv og informativ, og har nesten gjort det hele til en lekeplass for barna. Alt innbyr til bruk, utforskning og lek, noe vi har fått svært gode tilbakemeldinger på.

Vassdraget: Utstilling og lekeplass
Åpning av den nye utstillingen på Akvariet; Vassdraget

Lære, leke og utforske

Ett av høydepunktene i utstillingen er et stort gjennomsiktig akrylrør med en diameter på 60 cm, som lar besøkende se vannet bli pumpet inn i elveakvariet. Man kan også krype inn i en hule, og stikke hodet opp “inne i” elven, for å bedre se hva som skjer under vannoverflaten.

Utstillingen inkluderer mye informasjon om hva man kan gjøre for å hjelpe til å bevare vassdragene våre, og hvordan vi kan unngå videre forurensning. Vassdrag er en viktig del av naturen, og er livsårer som gir oss tilgang til ferskvann. De består av et sammenhengende system av elver, bekker, innsjøer og isbreer innenfor et nedbørfelt. For å sikre at vassdragene forblir sunne og gir tilgang til godt ferskvann, må de ivaretas.

Vassdraget: Utstilling og lekeplass
Det er ikke bare levende vesen man finner i Vassdraget

Hva kan vi gjøre?

Vi kan påvirke vassdragene ved å redusere forurensning, plante kantvegetasjon, hindre bekkelukking, kontrollere rømming fra fiskeoppdrett, bekjempe fremmede arter, unngå flomvoller, begrense kanalisering og utretting, og kontrollere inngrep fra kraftproduksjon.

– Utstillingen vil hjelpe til med å øke bevisstheten om hvor viktige vassdragene våre er og hva som skjer når de blir påvirket av menneskelig aktivitet. Det har vært viktig for oss å vise at det ikke er nok å ivareta, men at vi faktisk må ta grep for å restaurere, og fikse, sier Ørjan, og viser til at mange vassdrag er planlagt restaurert, eller allerede restaurert med stor suksess.

– Apeltun-elven er et klassisk eksempel, et vi bruker mye. Det å vise til lokale eksempel er viktig, spesielt for barn og unge, for å hjelpe dem å relatere til problemet på en god måte. Vi håper også at besøkende vil få en dypere forståelse av dyrelivet som avhenger av sunne vassdrag og hva de kan gjøre for å hjelpe med å bevare dem. Det finnes utrolig mye gøy dyreliv i norske elver.

Vassdraget: Utstilling og lekeplass
Akvariet i Bergen er en spennende lekeplass for både små og store

Spennende utvikling

Ørjan forteller med gusto om både elvemusling og edelkreps, som er hentet fra nærliggende områder. Men foreløpig er utstillingen litt i manko når det gjelder de levende dyrene.

– Vi ser frem til våren, når det blir lettere og samle, og ikke minst mer å finne i vassdragene i nærheten, smiler han, og håper mange vil ta turen nok en gang utover våren, mens utstillingen vokser og utvikler seg videre, avslutter han.

Vassdraget-utstillingen er åpen for publikum, og billetter kan kjøpes på akvariets nettside, eller i butikken.