Bergen Julemarked på Festplassen ble skapt gjennom et felles løft mellom Bergen kommune og næringslivet i sentrum i regi Bergen Sentrum AS i 2017. Hvordan kan vi sikre videre utvikling på fellesskapets premisser?

OBS! Artikkelen er mer enn ett år gammel

Opplevelser

Å skape en juleby

Julebyen Bergen har blomstret de siste 5 årene, med store satsinger som vinterbelysning fra november til februar, lysparken Lumagica og selvsagt: Bergen Julemarked. Disse, i tillegg til den over 30 år gamle tradisjonen Pepperkakebyen, skaper en levende og attraktiv by, også i mørketiden. Hvordan kan vi sikre videre utvikling på fellesskapets premisser?

Bygge på gamle tradisjoner

Ser vi 70 år tilbake i tid, til 50-tallet i byen, finner man et stort utvalg tradisjoner i bybildet rundt juletiden. Julegatene ble tent, og alle byens barn var tilstede, løpende mellom store vindusutstillinger og aktiviteter. Det var på denne tiden at det ble vist filmer på Kløverhusets fasade. De mekaniske nissene og juletoget til Wallendahl hadde sin debut. Og Nissefar og Nissemor danset for første gang i vinduene hos Sundt. Det hele blir beskrevet med slik ærbødighet, at magien er til å ta og føle på, selv for de av oss som aldri fikk oppleve det hele.

– På den tiden var byen mye mer kompakt, og det meste skjedde her i sentrum, forteller daglig leder Steinar Kristoffersen i Bergen Sentrum AS. Sammen med og salgs- og markedssjef Thomas Ottesen har han jobbet i en årrekke med ulike tiltak for å holde sentrum levende, trivelig og attraktivt.

Det var i det historiske bysentrum bergenserne bodde, jobbet, handlet og oppholdt seg.

– Vi lærer mye av disse tradisjonene, og det har vært inspirerende å få se og oppleve minnene. Målet vårt er å bygge på dette, skape nye opplevelser, og videreføre magien til atter nye generasjoner, slik at de også kan fortelle barn og barnebarn om sine juletradisjoner i sentrum. Det gjør vi ved hjelp av nye impulser, og gjennom å skape gode rammer for en fin og stemningsfull juletid.

Å skape en juleby
Pepperkakebyen 2020 fra Håkonshallen til Ulriken. Pepperkakebyen vil i 2022 arrangeres i Tårnsalen på KODE.

Tilgjengelig sentrum

Å skape slike opplevelser i det offentlige rom er viktig, og bidrar til å gjøre sentrum tilgjengelig for alle. Her skal det være flust av gratis opplevelser som alle kan ta del i.

– Sentrum og de offentlige byrommene er vårt felles eie og vår felles kulturarv. Vi må jobbe sammen for å gjøre byopplevelsen best mulig for alle. Dette får vi best til gjennom godt samarbeid mellom næringslivet i sentrum og offentlige myndigheter. Lykkes vi med det får vi sammen til flere gode løsninger som løfter totalopplevelsen.

Å realisere et julemarked med lavest mulig terskel for lokale småskalaleverandører for å kunne delta, eller å kunne invitere barnehager fra hele regionen gratis på besøk i Pepperkakebyen, hadde ikke vært mulig uten samordnet innsats fra en felles eid aktør som Bergen Sentrum AS.

Vi tror på filosofien om at vi står sterkere sammen.

– Pepperkakebyen er et av de beste eksemplene vi har på dette. Bergen Sentrum AS er etablert nettopp for å tilrettelegge, fasilitere og jobbe frem akkurat slike former for samarbeid på non profit, allmennyttig basis.

Å skape en juleby
Bergen Julemarked på Festplassen ble arrangert for første gang i 2017. Det har på rekordfart blitt et av Vestlandets mest populære arrangementer, med mer enn en halv millon besøkende årlig.

Her er vi

De siste årene har Julebyen Bergen tatt form. Et ambisiøst prosjekt som skal skape enda mer aktivitet og trivsel i byen i vintermånedene. Julebyen Bergen handler om fellesskapet, og å bygge noe som bringer byen sammen.

– Bergen om sommeren er full av liv, aktiviteter og festivaler. Det syder og koker av liv og røre! La oss sammen skape noe som gjør Bergen like attraktiv i mørketiden. Det er tanken bak konseptet Julebyen Bergen.

Pepperkakebyen var en naturlig start, og videre har den store suksessen rundt Bergen Julemarked skapt både glede og oppmerksomhet rundt konseptet. Under åpningen av julemarkedet i 2021 var det faktisk registrert flere mennesker på Torgallmenningen enn på 17. mai!

– Vi ser at byen har tatt til seg også denne tradisjonen, og håper å kunne fortsette å utvikle enda flere attraksjoner. Vi har allerede som en direkte konsekvens av satsingen på julemarkedet fått initiert prosjekter som den dekorative vinterbelysningen i trærne fra Teateret til Byparken, lysfestivalen Bergen Lights samt bidratt til å få lysparken Lumagica til Bergen. Men vi trenger hele byens støtte for å lykkes!

Å skape en juleby
Den magiske Lysparken Lumagica på Bergenhus Festning ble arrangert for første gang i 2021. Foto: Bergen Live

Langsiktige, forutsigbare rammebetingelser er avgjørende

Et julemarked og en juleby driver seg ikke selv. Det er avhengig av at folk med utfyllende kompetanse kan få jobbe sammen under gode og forutsigbare rammer rundt økonomi og drift, og en felles og godt forankret strategi for hva byen ønsker å oppnå.

Noe av det mest avgjørende for at Bergen Julemarked skal kunne drives på en lavterskel måte som gir muligheter for alle for å kunne delta, er at kommunen kan gi Bergen Julemarked AS tillatelse til å kunne drive markedet i flere sesonger på rad. Dette er også avgjørende for at vi skal kunne beholde nøkkelpersoner som kan sørge for god, videre bærekraftig utvikling.

– Vi jobber på non-profit basis for innbyggerne, for det offentlige og for næringslivet. Aktivitet avler mer aktivitet. Jo mer som foregår i byen, jo mer får næringslivet i hele regionen å gjøre på.

Å skape en juleby
Den dekorative vinterbelysningen-vinterens blomster-kom på plass i trærne i aksen fra Festplassen til Teateret for første gang i 2018. Det er et samarbeidsprosjekt mellom gårdeierne i strøket og Bergen kommune, fasilitert av Bergen Sentrum AS.

Julebyen Bergen – mot fremtiden

Mye har allerede skjedd på få år. Men mye mer gjenstår. Byen har et enormt potensiale til å tiltrekke seg enda flere aktører, slik som Lumagica, eller å skape flere attraksjoner i egen regi. Det er bare fantasien som setter grenser for hva fremtiden bringer. Det, og fortsatt støtte fra det offentlige, næringslivet og velvillige borgere.

– Vi har fått til mye, og ønsket er stort for å kunne gjøre enda mer. Vi har vist at vi kan skape noe magisk gjennom godt samarbeid, og har lært mye underveis. Nå ser vi på fremtiden og ønsker å skape mer, samtidig som vi må jobbe for å holde på det vi har.

Sentrum har alltid vært en møteplass, et sted “i midten”, hvor man samles til hverdag og fest. Å bidra til at sentrum styrkes som møteplass har enormt mange positive ringvirkninger. Byen som en sosial arena, som er attraktivt og levende året rundt, er viktig på alle plan.

– Bergen Sentrum AS er et felles verktøy for samarbeid på tvers av politiske og andre skillelinjer. Vårt eneste mål er å bidra til at sentrum som hele regionens felles møteplass kan bli enda mer levende, trivelig, attraktivt og tilgjengelig. Vi håper at dette samarbeidet kan styrkes ytterligere i årene som kommer.