Fra 3. juli til 15. august blir veien over Torget og Bryggen stengt for privatbiler og motorsykler. Alle gater, eiendommer og parkeringsplasser er tilgjengelige med bil som normalt. Forskjellen er at deler av den sentrumsrettede trafikken må kjøre via Fløyfjellstunnelen i stedet for via Torget og Bryggen.

OBS! Artikkelen er mer enn ett år gammel

Transport

Torget og Bryggen sommerfri 2021

Fra natt til 3. juli og frem til søndag 15.august blir fylkesvegen over Bryggen og Torget stengt for privatbiler og motorsykler. Alle gater, eiendommer og parkeringsplasser er tilgjengelige med bil som normalt. Forskjellen er at deler av den sentrumsrettede trafikken må kjøre via Fløyfjellstunnelen i stedet for via Torget og Bryggen. Les hvorfor, og hvordan du kjører for å komme dit du skal.

Bergen bystyre har vedtatt å gjennomføre prøveordningen med å stenge Torget og Bryggen for gjennomgangstrafikk også i år.

10.000 færre biler i sentrum

Stengingen gjennomføres som en del av Miljøløftet og vil redusere trafikkbelastningen i mange av gatene i sentrumskjernen. Basert på erfaringen fra i fjor, ble ca. 10 000 daglige bilreiser flyttet fra sentrumsgatene til hovedveinettet rundt sentrum.

Du kommer fram dit du skal – også med bil

Alle gater, eiendommer og parkeringsplasser er tilgjengelige med bil som normalt. Forskjellen er at deler av den sentrumsrettede trafikken må kjøre via Fløyfjellstunnelen i stedet for via Torget og Bryggen.

Få ned trafikk i Fjellsiden

I fjor erfarte prøveprosjektet at det ble trafikkøkning i enkelte gater i fjellsiden. I år vil prøveprosjektet sette opp skilt for enkelte gater i fjellsiden for å begrense gjennomkjøringen her.

Spørsmål og svar

På Miljøløftets nettside er det lagt ut svar på spørsmål mange lurer på.

Gi tilbakemelding

På bakgrunn av tilbakemeldinger og trafikktellingsdata fra både faste og mobile apparater vil prøveprosjektet bli evaluert i ettertid. Miljøløftet oppfordrer næringslivet og andre brukere av Torget/Bryggen til å gi tilbakemeldinger på det midlertidige prøveprosjektet via et eget skjema.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om den praktiske gjennomføringen eller om Miljøløftet?

Miljøløftet

Gjennom byvekstavtaler samarbeider stat, fylkeskommune og kommune om det nasjonale målet om nullvekst i persontransport med personbil.

Det er Vestland fylkeskommune som gjennomfører prøveprosjektet på Torget og Bryggen på vegne av Miljøløftet.

Fyller Bryggen med aktivitet i sommer

Når Bryggen stenges for persontrafikk i sommer, fylles området med kulturaktivitet. Her blir det noe for både liten og stor. Se programmet her