Med over 2 millioner parkeringer i løpet av 2019, hvor en tredjedel av disse utløste billett, ble det for mye unødvendig avfall fra parkeringsanleggene. Våren 2020 forsvant bommer og billetter fra ByGarasjen og KlosterGarasjen i sentrum. Alexander Ramalho - FotoG.no

OBS! Artikkelen er mer enn ett år gammel

Transport

Kan parkering være miljøvennlig?

Bilens plass i sentrum er et hett tema, og Bergen Parkering AS vil fortsette å lede veien mot en enklere og mer miljøvennlig hverdag.

Parkering i Bergen er og forblir et av de mest betente temaene i dagens politiske landskap. Bergen Parkering AS, med over 3000 plasser i sentrum, lar seg ikke vippe av pinnen. Deres mål er å jobbe med utviklingen, ikke mot.

– Vi er veldig bevisst vårt miljøansvar, forteller daglig leder Trond Birkeland. Vi skal vise at parkering kan være bærekraftig gjennom lavutslipp, energieffektiv drift, reduksjon av unødvendig avfall og gode systemer som forenkler kundereisen.

Bilen vil ikke forsvinne, men bilbruk vil gjerne se annerledes ut i fremtiden.

Trond Birkeland, daglig leder Bergen Parkering AS

Foregangsfigur

Med over 2 millioner parkeringer i løpet av 2019, hvor en tredjedel av disse utløste billett, ble det for mye unødvendig avfall fra parkeringsanleggene. Våren 2020 forsvant bommer og billetter fra ByGarasjen og KlosterGarasjen i sentrum. Beregning av parkeringsavgift skjer nå med kamera som leser skilt på bilene på vei inn og på vei ut av anleggene.

– Bergen Parkering var først ute med automatisk skiltgjenkjenning i Bergen i 2015 med Sesam Sesam, og siden den gang har automatiske løsninger tatt over som standard i parkeringsbransjen. Å fjerne bommene var på tide, spesielt for et selskap som er en foregangsfigur i bransjen, fortsetter Birkeland.

Kan parkering være miljøvennlig?
Bergen Parkering er en ledende aktør innen drift av privatrettslig regulerte parkeringshus og parkeringsplasser. I porteføljen er drifts-avtaler med Bergen kommune, Bergen Havn og Helse Bergen HF. Foto: Elisa Stewart Nilberg.

Fleksible løsninger

Bergen Parkering har hele tiden vært klar på at utvikling aldri skal stå i veien for kundevennlighet. Birkeland understreker at fleksibilitet og valgfrihet står i fokus. Selv om bommer og billetter er borte fra parkeringshusene, har kunder fem forskjellige betalingsalternativer, inkludert muligheten til å velge mellom flere apper.

– Bergen Parkering skal være best på sentral og enkel parkering, og vi vil derfor være først til å la kundene selv bestemme hvilken app de vil benytte seg av når de betaler for parkeringen sin.

Nytt av i år er et samarbeid inngått mellom Bergen Parkering, Hi Tech Mobility (tidligere Sesam Parkering) og den norskutviklede parkeringsappen EasyPark; for å gjøre det enda enklere å parkere i Bergen. Bilister har lenge uttrykt frustrasjon over behovet for stadig flere apper som gjør det vanskelig å holde oversikt.

– Bergen Parkering vil bidra til å løse denne utfordringen, og samtidig åpne opp for flere muligheter, spesielt med tanke på tilreisende og de som parkerer i næringsøyemed, fortsetter han. Utvikling og nyvinning skal ikke gå på bekostning av kundereisen.

Kan parkering være miljøvennlig?
Utvikling skal ikkee gå på bekostning av kundereisen. Foto: Mattheus Bertelli, Pexels.

Hva med fremtiden?

Fleksibilitet og sømløs teknologi er nøkkelordene for all utvikling innenfor mobilitetsbransjen. Alle nye tjenester innenfor parkering skal forenkle bilistenes hverdag, og legge til rette for nye måter å reise på.

Bergen Parkering er en ledende aktør innen drift av privatrettslig regulerte parkeringshus og parkeringsplasser. I porteføljen er driftsavtaler med Bergen kommune, Bergen Havn og Helse Bergen HF.

– Våre verdier er å være en profesjonell, service innstilt, løsningsorientert og miljøbevisst partner for anleggseiere og parkeringskunder.

Birkeland forteller at selskapet er forberedt på en bransje, et samfunn og en verden i endring. De har gjennomført flere prosjekter for å redusere energiforbruket, og legge til rette for bærekraftig bilbruk.

– Gjennom investeringer i mer energieffektive anlegg har vi redusert energiforbruket i parkeringshusene vi drifter med over 30%. Å legge til rette for et stadig økende antall elbiler, har også stått i sentrum.

Kan parkering være miljøvennlig?
40 prosent av all parkering er med elbil. Foto: Alexander Ramalho, FotoG.no

– Gode lademuligheter i anleggene er vesentlig for å være rigget til å møte utviklingen i kundenes behov. Rundt 40 % av alle parkeringer hos oss foretas i dag med elbil.

Blant annet gjennom samarbeid med Bildeleringen, har selskapet startet flere prosjekter som skal møte en kundegruppe hvor behovene er i ferd med å endre seg.

– Bilen vil ikke forsvinne, men bilbruk vil gjerne se annerledes ut i fremtiden. Samarbeid med tilgrensende tjenester blir derfor enda viktigere fremover for å effektivt utnytte eksisterende parkeringskapasitet.