Uncategorized

Monica Mæland: Jeg har så mye energi til å jobbe

Etter flere år i Regjeringen, har Monica Mæland nå returnert hjem til Bergen på fulltid. Her holder hun fortet hos Bergen Næringsråd, bruker ettermiddagene på tur med valpen på 5 måneder, og nyter hjembyen hun har sett heller lite til de siste årene – selv om hun pendlet frem og tilbake ukentlig.

Etter flere år i Regjeringen, har Monica Mæland nå returnert hjem til Bergen på fulltid. Her holder hun fortet hos Bergen Næringsråd, bruker ettermiddagene på tur med valpen på 5 måneder, og nyter hjembyen hun har sett heller lite til de siste årene – selv om hun pendlet frem og tilbake ukentlig.

– Bergen er hjembyen min. Jeg hadde oppveksten min på sørlandet, og har dialekten derfra, men jeg er bergenser, sier hun. Far var sjef i buekorps i flere år, og Monica var en av de siste babyene som ble født på Lasarettet i Sandviken, i 1968. Hele familien holdt til i Bergen, og alle ferier, helger og høytider ble tilbrakt her. Når Monica til slutt skulle begynne å studere juss, var valget av studiested enkelt.

– Da jeg studerte juss, og begynte å jobbe i Bergen, fikk jeg oppleve livets mange skyggesider på nært hold. Jeg jobbet primært med strafferett, barnevern og familierett. Det var et hardt møte med virkeligheten, forteller hun. Men en slik start gjorde henne også godt forberedt på jobbene som fulgte. 

Ingen Cruella de Vil

Monica er en travel dame, og det går fort i svingene når 55-åringen skal fortelle om en lang karriere – et langt liv – i alt fra lokalpolitikk til nasjonalpolitikk, og erfaringene hun har fått med seg på veien. Pennen går varm av notering, men det blir i løpet av intervjuet helt klart hvordan Monica har kommet seg dit hun er i dag. Hun er konsis og klar i talen, og har full kontroll på hva hun sier til enhver tid. 

– Jeg har rykte på meg for å være litt Cruella de Vil, men jeg er egentlig både real og snill av meg. Likevel, for å bli værende i de stillingene og møte situasjonene jeg har gjort, krever det en evne til å kunne stå i vanskelige situasjoner, og holde på autoriteten og myndigheten. Man utvikler tykk hud ganske raskt, sier hun. 

Drømmejobben

Den nye administrerende direktøren i Bergen Næringsråd har flere år i regjeringen bak seg, og er betegnet som en nær støttespiller til Erna Solberg gjennom hele hennes politiske liv. Som justis- og beredskapsminister geleidet hun landet gjennom pandemien, og kom forholdsvis uskadet ut på den andre siden. Ikke alle hennes tidligere kolleger har klart det samme.

– Jeg elsker å jobbe i politikken, og kunne påvirke dagsordenen i så stor grad som jeg gjør og har gjort. Det lader batteriene mine, og jeg har så mye energi til å jobbe. Det samme gjelder her i Bergen Næringsråd, det er en drømmejobb. Men jeg er ikke alene. Sammen med et spennende team, og dyktige medarbeidere, jobber vi for bedre rammevilkår for næringslivet i byen. 

For næringslivet

Bergen Næringsråd sin største oppgave, er å være et bindeledd mellom næringslivet og politikken. Organisasjonen representerer per dags dato over 100 000 arbeidstakere, og har over 3200 medlemmer. Det er disse menneskene Monica jobber for.

– Det er en stor ære, og jeg føler meg privilegert som får lov å jobbe med og utvikle noe jeg brenner så sterkt for. Bergen er en så stor del av min identitet, så å nå kunne gi tilbake til byen, med min erfaring, kunnskap og evner som jeg har bygget over lang tid – det er veldig givende. Jeg driver på en måte lobbyvirksomhet for alle våre bedrifter, og for næringslivet generelt her i regionen, sier hun.

Et stort ansvar

Dette er en viktig rolle, som har gitt Monica ansvar for å lede og utvikle næringslivet i Bergen og bergensregionen. Hun har vært en sterk talsperson for næringslivet i Bergen og har jobbet hardt for å styrke byens posisjon som en attraktiv og moderne by. Som administrerende direktør i Bergen Næringsråd har hun ansvaret for å samarbeide med bedriftene i Bergen for å styrke deres posisjon og øke deres innflytelse. Hun arbeider for å tiltrekke nye bedrifter og investorer til byen, og bidrar til å skape flere arbeidsplasser og økt økonomisk vekst i regionen.

– Det er viktig å understreke at Bergen Næringsråd har et fantastisk team som jobber sammen, hvor vi alle har ulike styrker, kompetanse, og måte vi jobber på. Noen har vært her i over 30 år, andre i bare noen uker, men sammen er vi et godt team, som jobber for de samme målene: At næringslivet i Bergen og omegn skal kunne trives, og skape arbeidsplasser og verdier til samfunnet.

Tradisjonsrik handelsby

Monica understreker at Bergen tradisjonelt sett er en handelsby, men at utviklingen har gått i retning av kultur og restaurantmarkedet. Dette er selvsagt ikke negativt, men kan få store konsekvenser. 

– Butikker skaper et levende sentrum, med liv å røre. For å beholde denne balansen er det viktig å skape de gode rammevilkårene, slik at butikker og næringsliv overlever. Den stadig mer polariserte debatten utgjør også en trussel, sier hun, og viser til en by full av sterke meninger og begeistring. 

– Bergenserne elsker byen sin, og viser det gjennom sterkt engasjement. Det er helt fantastisk. Men flere av debattene vi ser i dag, overstyrer handling. Vi må heie på de som skaper, og risikerer noe. Slik utvikling og handlingskraft er det vi trenger mer enn noe annet, understreker hun.

En perfekt #2-ny

Monica beskriver Bergen som en ideell #2-by. Bergen ønsker ikke å være en hovedstad, og har ikke behov for å hevde seg der. Men vi har alt som kreves, og mer til, for å være en by nummer to. Hun tror vi må være mindre opptatt av Oslo og mer opptatt av å måle oss mot resten av verden.

– Vi har en fantastisk fordel, hvor vi slipper å ta hensyn til mange ting som hovedstaden må gjøre. Vi kan hevde oss på andre felt, og fokusere på disse. Vi vil være best på hav, best innen finans, best på kunnskap, medie og helse. Best for næringslivet rundt oss.

Forutsigbarhet og trygghet

Det er et turbulent og vanskelig landskap som bedrifter må navigere i disse dager, med store krav. Dyrere strøm, høye renter, generell prisøkning, og ikke minst høye krav for bærekraft og grønne løsninger innen alle felt. For å komme seg gjennom dette krever næringslivet støtte, og forutsigbare rammevilkår, så langt det lar seg gjøre.

 

– En undersøkelse gjort nylig, viser at den viktigste saken for bedriftene i regionen, er forutsigbarhet. 3 av 4 bedrifter ønsker å føle på trygghet og å vite hva som kommer. Det er første gang en slik sak ligger på topp, og at det er så stor enighet på tvers av næringene. Da er det viktig at vi kan stille oss bak dem og bidra til mer trygghet og mindre risiko, sier Monica. 

Monica leder an med en stødig hånd. Hun har allerede ved flere anledninger vist seg å være en dyktig leder, med erfaring fra både politikk og næringsliv. Hun er en verdifull tilføyelse til Bergen Næringsråd, og vil uten tvil ha en betydelig innvirkning på næringslivet og samfunnet i Bergen og bergensregionen. 

Med Monica Mæland i spissen, ser fremtiden for næringslivet i Bergen lys ut, og det er ingen tvil om at hun vil fortsette å jobbe hardt for å utvikle byen videre og sikre at den forblir en attraktiv og moderne by å investere i og drive virksomhet i.


Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /srv/web2/nsn/bergensentrum/bergensentrum.no/wp-content/themes/bergen-sentrum-live/single-byliv.php on line 17