Leie av kommunale byrom

Bergen kommune, Bymiljøetaten har ansvar for utleie og tildeling av plass i kommunale parker, friområder og byrom i Bergen sentrum. Alle henvendelser må rettes til Bergen kommune. Arrangementer kan ikke gjennomføres uten at søknad på forhånd er sendt og kommunens tillatelse er gitt. I tillegg har Forsvarsbygg et stort uteområde på Bergenhus festning hvor man kan søke om å få leie. Du kan leie disse byrommene:

Festplassen

Festplassen kan leies til kulturarrangement, kommersielle arrangement, profilering og marked. Festplassen er tilrettelagt for større arrangement, blant annet med god tilgang på strøm.

Torgallmenningen

Torgallmenningen kan leies til mindre kulturarrangement. Andre typer arrangement henvises til andre byrom. Torgallmenningen er tilrettelagt for mindre kulturarrangement, blant annet med tilgang på strøm. Telt ikke tillatt.

Tårnplass

Tårnplass kan leies til kulturarrangement, kommersielle arrangement, profilering, marked og småsalg. På grunn av nærheten til Tinghuset er det ikke tillat med musikkarrangementer eller annet som medfører lyd/støy fra mandag til fredag i tidsrommet fra kl. 7.00 til kl. 16.00. Telt ikke tillatt. Grønn etat har ikke tilgjengelig strømuttak på plassen.

Vågsallmenningen

Nedre Vågsallmenningen er for 2013 permanent leid ut til torghandel. På tross av dette kan man søke om å leie byrommet for spesielt viktige kulturarrangement og markeringer. Øvre Vågsallmenningen kan leies til kulturarrangement, kommersielle arrangement og profilering.

Musikkpaviljongen

Musikkpaviljongen i Byparken leies/lånes ut etter avtale til kor, korps, band, o.a. som ønsker å underholde og til private arrangement som bryllup. Musikkpaviljongen er ubetjent, dette medfører at leietakere må rigge og rydde selv. Under paviljongens gulv finnes stoler og strømtilgang.

Festningen

Bergenhus festning utgjør en unik ramme for kulturopplevelser. Konsertarenaen Koengen fremstår som Norges mest spektakulære konsertarena.

Slik går du frem for å leie offentlige byrom

Alle søknader, med unntak av Festningen, skal sendes til Bergen kommune, Bymiljøetaten som har ansvar for utleie og tildeling av offentlige byrom. På Bymiljøetatens hjemmesider finner du nærmere informasjon om vilkår, priser, søknadsprosess og kontaktinformasjon. Ønsker du å leie på Festningen, må du kontakte Forsvarsbygg.