OBS! Artikkelen er mer enn ett år gammel

Artikler

Undersøkelse blant retail-bedrifter i Bergen om pop-up butikker som markedstiltak

Hei, vi er tre studenter ved Handelshøyskolen BI som skriver en bacheloroppgave om pop-up butikker. Dersom du har anledning til å besvare vår undersøkelse vil det være til stor hjelp for oss. Alle besvarelser er anonyme. På forhånd tusen takk!

Beat by Dre pop-up SoHo

Vi er tre studenter ved Handelshøyskolen BI Bergen som skriver en bacheloroppgave om pop-up butikker. Nylig var vi i New York og besøkte Beat by Dre, som har hatt stor suksess med sin pop-up i SoHo (bildet). Det er interessant for oss å høre retail-bedrifter i Bergens syn på temaet. Informasjonen vi samler vil bli brukt som bakgrunnsmateriale i vår oppgave om hvordan bedrifter i Bergen kan gjøre nytte av pop-up butikker som et markedstiltak. Alle besvarelser er anonyme. Svarfrist er ultimo mai.

Spørsmålene finnes her: http://tinyurl.com/bedrifteribergen

På forhånd takk.

Mvh
Bjarne J Sutherland
Eirin Apalseth
Tone Løtuft