Barnas kvartal - Illustrasjon Arkitektgruppen Cubus AS

OBS! Artikkelen er mer enn ett år gammel

Artikler

Bergen Sentrum AS foreslår Barnas kvartal i Marken

Barnas kvartal

En ny, flott utendørs lekeplass midt i byen. Og rett under, i en ny stor hall: et stort helårlig «kulturbylekeland» med en fast plass å være for Pepperkakebyen hver jul. I tillegg: «den hemmelige hagen», Barnas bybakeri og scener, verksteder og studioer for kunst og kultur med stadig vekslende aktiviteter.

Dette er kjernen i et forslag som Bergen Sentrum AS i samarbeid med Arkitektgruppen Cubus AS har levert til Bergen kommune om ny bruk av den nedlagte kunsthøgskolen i Strømgaten 1 i Marken. Her, tett på bybane, tog og busstasjon, lett tilgjengelig for alle midt i sentrum, ønsker vi at det skal etableres en ny attraksjon. Først og fremst for byens og regionens egne barn og unge. Men vi tror også at Barnas kvartal kan bli en attraksjon for tilreisende fra fjern og nær.

Lekeplass i sentrum

En stor lekeplass midt i sentrum er noe av det som nevnes desidert oftest, når vi spør folk om hva de etterlyser i sentrum. Barnas kvartal kan også heve estetikken i området mange hakk.

Forslaget innebærer å omdanne en avstengt parkeringsplass til en gratis og grønn utendørs lekeplass. Under lekeplassen ønsker vi at det skal bygges en underjordisk hall som kan huse blant annet Pepperkakebyen. Slik kan vi sikre så godt det er mulig, at tilbudet blir stort og attraktivt nok, til å være både interessant og økonomisk levedyktig. Hallen er tenkt brukt til utstillinger og all slags aktivitet som er relevant for barn.

Lett tilgjengelig med tog, buss og bybane

Med meget kort avstand til Bergen busstasjon, jernbanestasjonen og flere bybanestopp ligger Strømgaten 1 i Marken, midt i hjertet av Bergen.

Barnas kvartal med underjordisk hall
Skissen viser en underjordisk hall bl.a. til et «kulturbylekeland» og Pepperkakebyen. Illustrasjon: Arkitektgruppen Cubus AS

Et stort, samlet tilbud for barn og unge midt i byen

Inne i selve bygningen ønsker vi å utrede muligheten for at Barnas Kulturhus, Bergen kulturskole og andre relevante tilbud for barn og unge kan samles til et større tilbud på ett og samme sted. Det er god plass inne i bygget til å etablere aktiviteter, opplevelser og andre tilbud som er spesielt tilrettelagt for barn og unge.

I deler av komplekset tenker vi at det kan utvikles et Barnas byutviklingssenter med interaktive og fysiske modeller som viser byens utvikling. Slik kan barn på moderne måter få ta del i byens utvikling. Her kan det også være mulig for barn å være med å påvirke den videre utviklingen ved hjelp av materiell tilpasset barn, slik som lego, 3D printere med mer.

På senhøsten kan det settes opp verksted for våre ivrige og kreative pepperkakebyggere og hallen vil fra da være tilrettelagt for vinterens store attraksjon

Vi har stor tro på at å etablere en ny innen- og utendørs kulturell oase av boblende kreativitet, lek og livsglede i Marken, vil bli en stor suksess både for innbyggerne, Bergen kommune og andre. Ikke minst for barn og unge selv.

Steinar Kristoffersen – Daglig leder i Bergen Sentrum AS

Til inntekt for gode formål

Vi er overbevist om at samlet, omfattende kvalitetstilbud for barn plassert så sentralt, vil kunne være økonomisk levedyktig. Om ønskelig vil det kunne drives etter den samme non-profit modellen som Pepperkakebyen blir drevet, noe som har medført at nærmere 20 millioner kroner opp gjennom årene er blitt tildelt humanitære formål.

Hele området blir rustet opp

Den tidligere kunsthøyskolen er et praktbygg som fortjener langt mer inviterende utendørsarealer. Hvis Barnas kvartal blir realisert vil det samtidig bidra til at hele området kan få sterkt økt verdi både for innbyggere og tilreisende.

Inngjerdet område
Området er i dag inngjerdet med piggtråd
Strømgaten 1 slik det står nå.
Slik ser det ut i Strømgaten 1

Utfyllende informasjon

Barnas kvartal – i Strømgaten 1 – et kjempeløft for barn i bykjernen og et grep for å gjøre barnekultur til en hovedsatsing innen Bergens kulturbambisjoner.

Bakgrunn


I årevis har det vært  det etterlyst et skikkelig lekeområde for barn i bykjernen. Det er mange spennende steder for barn helt sentralt i Bergen som muséene, biblioteket, byparken og bylivet mer generelt, – og i snart 3 deccenier  har det beskjedne, men viktige «Barnas kulturhus» vært et tilbud i Kalmargaten på Engen. Likevel; et stort, fast leke- og opplevelsesområde med vide åpningstider er sårt savnet.

Strømgaten 1 er bygget som skole og har fungert som det i generasjoner. Først som Bergen tekniske skole og siden 1964 som «Kunsthøgskolen» frem til den store samlingen av kunstfagene i nybygget Møllendal f.o.m. 2017. Selve det staslige bygget fra 1876 er fredet, men det var ikke til hinder for at kunst- og designstudentene hadde dette som base i alle år. Skoleplassen mot Marken har i en årrekke vært benyttet som parkeringsplass. Det er en av de siste, større gategrunnsparkeringene i sentrum.

Flere midlertidige formål

Strømgaten 1 har vært brukt til ulike midlertidige formål siden kunst- og designhøgskolen flyttet ut. For tiden er det aktivitetene fra Danckert Krohns kultursenter som holder hus mens Danckert Krohns egne bygg blir pusset opp. Det har vært utredet mange bruksformål bl.a. barnehage og kulturskole m.m. Kort sagt; dette er et stort viktig bygg og et betydelig uteområde både mot Marken og Kong Oscarsgate som er rimelig åpent for ny aktivitet og nye initiativ.

Strømgaten 1 ligger med front mot Bergen Jernbanestasjon og Zander Kaas/Hotell Terminus, og har også nærkontakt med Bergen offentlige bibliotek og Nonneseter kloster med nærbygg som kommunen har sikret seg. Alle er potensielle samarbeidspartnere for et «Barnas kvartal».

Rett vis á vis ligger også Kunst og designhøgskolens tidligere bygg; Kaigaten – et opprinnelig aldershjem som bør ha et stort potensiale for spennende utvikling i årene som kommer.

Det er også naturlig å se Strømgaten 1-kvartalet i sammenheng med Kodes lange bygningsrekke rundt Byparken og en evt. Byarena i Bystasjonens nåværende parkeringsareal.Strømgaten 1 har vært brukt til ulike midlertidige formål siden kunst og designhøgskolen flyttet ut. For tiden er det aktivitetene fra Dankert Krohns kultursenter som holder hus mens Dankert Krohns egne bygg blir pusset opp. Det har vært utredet mange bruksformål bl.a. barnehage og kulturskole m.m. Kort sagt; dette er et stort viktig bygg og et betydelig uteområde både mot Marken og Kong Oscarsgate som er rimelig åpent for ny aktivitet og nye initiativ.

Strømgaten 1 ligger med front mot Bergen Jernbanestasjon og Zander Kaas/Hotell Terminus. Og har også nærkontakt med Bergen offentlige bibliotek og Nonneseter kloster m. nærbygg som kommunen har sikret seg. Alle potensielle samarbeidspartnere for et «Barnas kvartal».

Rett vis á vis ligger også Kunst og designhøgskolens tidligere bygg; Kaigaten – et opprinnelig aldershjem som bør ha et stort potensiale for spennende utvikling i årene som kommer. Det er også naturlig å se Strømgaten 1-kvartalet i sammenheng med Kodes lange bygningsrekke rundt Byparken og en evt. Byarena i Bystasjonens nåværende parkeringsareal.

Så sentralt man kan komme, lett tilgjengelig for alle

Strømgaten-kvartalet ligger omtrent så kommunikativt ideelt som det er mulig i Bergen generelt og bykjernen spesielt; Jernbanestasjonen har 700.000 reisende hvert år. Blant annet vil Arnabuere kunne få et sterkt forbedret tilbud nærmest i egen bydel ved at kvartalet ligger kun 7 tørrskodde minutter fra Arna, mens Bybanens traséer alle vil passere forbi med titusener av reisende hver dag og etter hvert med tilknytning til alle bydeler. I tillegg passerer mange busser både i Kaigaten og Kong Oscarsgate. Og det bør ikke unnslås at ingen steder i bykjernen har en større parkeringskapasitet tett på enn akkurat her. Gjort på riktig måte vil et fremtidig «Barnas kvartal» kunne fremstå som en portal til Bergen for svært mange reisende. Det er med barnas kunst, kreativitet og lek vi ønsker velkommen til, ja, nettopp; KULTURbyen Bergen.

Gjort på riktig måte vil et fremtidig «Barnas kvartal» kunne fremstå som en portal til Bergen for svært mange reisende. Det er med barnas kunst, kreativitet og lek vi ønsker velkommen til, ja, nettopp; KULTURbyen Bergen.

Noen tilbakemeldinger så langt

Etter at forslaget ble publisert på facebook er det kommet mange positive tilbakemeldinger. Her er noen av dem:

Tilbakemelding fra Facebook Tilbakemelding fra Facebook Tilbakemelding fra Facebook Tilbakemelding fra Facebook Tilbakemelding fra Facebook Tilbakemelding fra Facebook Tilbakemelding fra Facebook Tilbakemelding fra Facebook Tilbakemelding fra Facebook Tilbakemelding fra Facebook Tilbakemelding fra Facebook Tilbakemelding fra Facebook Tilbakemelding fra Facebook

 

BA mener - Barnas kvartal

Les hva BA mener om saken

Ønsker du å lese mer om Bergen Sentrum AS, kan du klikke her.