OBS! Artikkelen er mer enn ett år gammel

Artikler

Byens ansikt – portrett av Bergen 1580 – 1748.

Utstillingen viser utviklingen av Bergen blant annet gjennom tre store byportrett. Felles er at de viser hele byens bebyggelse, har en rekke detaljer som er enestående for hvert sitt århundre. Når den i tillegg viser film, gjenstander, kart og skisser som til dels ikke er vist tidligere i Bergen, blir dette en virkelig godbit for både bergensere og andre. Utstillingen kan oppleves på De Kulturhistoriske Samlinger, Bergen Museum.

Ved Museum Bojimans van Beuningen i Rotterdam fins en rekke tegninger som den nederlandske kunstneren Willem van de Velde laget i Bergen i 1665. Hovedbildet blant van de Veldes skisser er et panorama ca 3,4 x 0,45 meter som gir et totalbilde av byen på 1600-talet. Dette har ikke vært vist før i Bergen. Det eldste byportrettet er fra 1580, det kjente stikket gjort av Hieronymus Scholeus. 1700-tallet er representert ved et prospekt av byen fra 1740.

Bilder, skisser, kart og film
Utstillingen er bygd opp rundt seks hovedtema:
– Willem van de Velde, det eneste bildet av Bergen på 1600-tallet
– kart, skisser og gjenstander fra Bergen på 1600-tallet
– 1580 Scholeus – Bergen mellom borgere og hanseater
– 1740-prospektet – den store trehusbyen
– BerGIS prosjektet, et historisk-elektronisk kart
– film om slaget på Vågen i Bergen og arbeidet med Byens landskap

BerGIS: elektronisk kart over 1600-tallets Bergen
Bakgrunnen for utstillingen er forskningsprosjektet BerGIS. Et av målene for dette prosjektet er å utvikle et elektronisk kart over Bergen på 1600-tallet og rekonstruere 1600-tallets by-landskap. Kartportalen er en geografisk inngang til grunnbøker, kirkebøker, branntakster og folketellinger. Gjennom ulike kilder kan vi følge over tid eiendommer og de som bodde på der. Prosjektet er ledet av Geir Atle Ersland og Arne Solli ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen.

Les mer: Klikk her