OBS! Artikkelen er mer enn ett år gammel

Artikler

Baker Brun i Telegrafen

Baker Brun har åpnet ny butikk med spennende nyheter, midt i Bergen sentrum på Telegrafen senter. Baker Brun sitt ferskeste bakeri i Telegrafen tilbyr tradisjonelle bakverk bakt i butikk, samt en spennende take-away meny med påsmurte varianter som produseres fortløpende gjennom dagene for ferskest mulig produkt til kundene. Bakeriet tilbyr skreddersydd mat til frokost, lunsj eller bare noe å bite i mens du er i farten.

Historie Baker Brun
Som sønn av kolonialkjøpmannen Christhoper Brun, barnebarn av stiftsprost Christen Brun, og oldebarn av den kjente dikterbispen Johan Nordahl Brun hadde Ferdinand Brun et stort ansvar da han i 1887 overtok farens bedrift ved dennes død. Med læretid i bakerfaget hos Dietlef Martens og videre utdanning ved bakerier både i den gangs Kristiania og ved de danske bakerier i København, var han godt rustet til å starte egen bakerivirksomhet. Her hadde han lært både ekte dansk wienerbakst og rugbrødproduksjon. Han var også innom bakerier i både Hamburg, Leipzig og tilslutt Dresden før han vendte nesen hjemover og da begynte for seg selv.

Ved brorens hjelp fikk han overta et hus i Fosswinckelsgate og foretok en stor ombygging av denne slik at den var godt egnet som bakeri. Ferdinand Brun var en dyktig fagmann og fikk raskt ord på seg for å være blant de beste bakerne i Bergen på denne tiden da byen hadde hundrevis av små bakerier.

Bedriften vokste og utviklet seg og da året 1949 kom og Ferdinand døde uten livsarvinger, lystes bakeriet ut for salg. Bakerne fra Stord, Ingvald Bore og hans svigersønn Johannes Alsaker, kjøpte bakeriet. Johannes Alsaker drev senere bakeriet videre med svoger Johan Bore under navnet Ferdinand Brun Eftf. Disse to familiene drev bakeriet frem til 1981 da to av sønnene til Johannes Alsaker, Gunnar Johan og Martin i 1982 løste ut familien og overtok bedriften.

Etter få år flyttet virksomheten til nye tidsriktige lokaler i Damsgårdsveien 109a, og har siden den gang hatt en løpende utvikling.

Sen historie:
1983: Baker Brun startet Norges første butikkbakeri, Finngårdsbakeriet.(Baker i butikk bakte fra mel og vann)
1987: Bedriften flyttet hele sin virksomhet fra Fosswinckelsgate til nye lokaler på Damsgård.
1988: Salgsselskapet Ceres AS ble etablert for salg av bakervarer til bakerier i hele landet.
1989: 2-4 etasje på Damsgård ble bygget ut.
1990: Leveranser av BAKE-OFF til Offshore i Nordsjøen startet
1993: Baker Brun ble landsdekkende med salg av bake-off til storhusholdningsmarkedet
1994: Baker Brun etablerte 120 bake-off avdelinger på Statoil (servicemarkedet)
1995: Den første Baker Brun franchisebutikk i Stavanger ble etablert
1998: Hardanger Bakeri og Konditori AS ble kjøpt av Baker Brun
2004: Naturbakeriet ble etablert i samarbeid med ASVO Bergen AS Her produseres Norges største utvalg av glutenfrie bakervarer.